فروش سازمانی


فروشگاه اینترنتی یونکس در راستای تاًمین نیاز سازمان ها و شرکت ها  با ایجاد واحد فروش سازمانی امکان بررسی و همکاری در قالب سفارش های

انبوه را به مشتریان محترم داده است.

در این بخش سعی بر آن شده تا با در نظر گرفتن تسهیلاتی به سوی رضایت مندی مشتریان قدم هایی برداشته شود.

از این رو شما می توانید جهت بررسی و تماس از سوی کارشناسان ما ، اطلاعات و درخواست خود را از طریق فرم زیر، فکس به شماره ۶۶۴۰۸۶۸۵ –

۰۲۱ ، ایمیل ما  به نشانی info@unexsafety.com و یا  شماره ی تماس  ۶۶۴۰۸۷۵۴-۰۲۱  اعلام بفرمایید .

فرم تماس سازمانی