ایمنی در برابر مواد سمی
درک وفهم بر چسب های مواد سمی

 

نکات کلیدی:

 • پرچسب های روی مواد سمی شامل اطلاعات ایمنی مهمی هستند.
 • پیش از هر بار استفاده از یک ماده ی سمی باید برچسب روی آن را مطالعه کنید.
 • در صورت متوجه نشدن یک برچسب ،از فرد دیگری کمک بگیرید.

برچسب روی مواد سمی به چه منظوری می باشد

 • دولت ها، تولید کننده های مواد سمی را ملزم می دانند روی تمامی ظروف محصولات خود برچسپ قرار می دهند.
 • این بر چسب ها شامل اطلاعات مهمی می باشد. اطلاعاتی از قبیل طریقه ی استفاده ، نگهداری و همچنین دستور العمل ها یی برای مواقع اضطراری و این که سموم را برای کدام کشت ها می توان استفاده کرد و همچنین این سموم تا چه میزان می توانند برای مردم سمی باشد.
 • اگر برچسب روی سم صدمه دیده ویاهم این که وجود ندارد، از سرپرست کار بخواهید که آن را برای شماعوض کند .

 

چرا نیاز است برچسب روی مواد سمی مطالعه شود

مواد سمی - ایمنی مواد خطرناک

 

 • دقت و توجه به دستورات پرچسب های روی ظروف مواد سمی ، از آلودگی شما به مواد سمی جلوگیری می کند.
 • برچسب روی ظروف مواد سمی پیوسته درحال تغییر هستند. بنابراین اهمیت دارد که فرد پیش ازاستفاده از این مواد، برچسب روی آن رامطالعه کند.
 • اگرقصد استفاده از یک مواد سمی قدیمی را دارید که هم برچسب قدیمی دارد و هم جدید، پس فقط دستورات برچسب جدید را مورد توجه قرار دهید.
 • اگر قصد استفاده از ماده ی سمی متفاوت را دارید توصیه می شود که دستورات برچسب را دنبال کنید که سختگیرانه تر می باشد.

 

چه زمانی نیاز است که برچسب روی ماده سمی را مطالعه کرد

۱٫ قبل از استفاده از ماده ی سمی
۲٫ قبل از مخلوط کردن ماده سمی (در صورتی که مخلوط کردن مرحله ای از کار باشد)
۳٫ قبل از انبار کردن و دفع ماده ی سمی و یا ظرف آن

 

 

برچسب ها شامل چه اطلاعاتی می باشند

دقت کنید اطلاعات شبیه هم روی برچسب ها شما را به اشتباه نیدازد.در ذیل می توانید اطلاعاتی را که روی اکثر برچسب ها می توان دید را مطالعه کنید.

نام محصول : دراین قسمت می توان نام یک برند، تجارت و یا اینکه نام یک ماده ی شیمیایی سمی و حتی اسم رایج آن را مشاهده کرد.

عناصر یا ترکیبات: در این بخش تمامی ترکیبات یک ماده ی سمی برای دفع وکنترل یک آفت آورده شده است .در مواقع اضطراری دسترسی به چنین اطلاعاتی برای یک پزشک از اهمیت بالایی برخوردار است .

نام تولید کننده و آدرس: این بخش به ما کمک می کند که در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با چه کسی در تماس شویم .

علائم و نشانه ها:خطرناک ترین سموم با نشانه Danger و یا Danger-Poison مشخص شده اند. دسته دیگر، سمومی هستند که نشان Warning دارند که نسبتا کم خطرترهستند . دسته ی سوم نیز باعلامت Caution مشخص می شوند.

طریقه ی درمان: در این جا دستوراتی برای درمان فرد مسموم ذکر شده .

توصیه: در این قسمت آشنا می شویم که استفاده از یک ماده ی سمی چه خطراتی را ممکن است به دنبال داشته باشد. بیشتر برچسب ها مشخص می کنند که فرد در هنگام استفاده از یک سم چه تجهیزات حفاظت فردی نیاز دارد.
نحوه ی استفاده : این بخش مشخص می کند که چگونه می توان به صورت ایمن از یک ماده ی شیمیایی استفاده کرد. بر روی بعضی برچسب ها قسمتی با عنوان “شرایط استفاده ی کشاورزی”نیز آورده شده. برای اطلاع از اینکه چه میزان زمان نیاز است قبل از اینکه به یک محل سم زده وارد شوید می توانید به این بخش از بر چسب مراجعه کنید.

انبار ودفع: اگر می خواهید در مورد انبار کردن ودفع ایمن بدانید، می توانید این قسمت را مطالعه کنید .

 

موارد ایمنی در انبار مواد سمی

باید ها :

 • دقت به دستورات درج شده روی برچسب مواد سمی
 • مطالعه ی برچسب پیش از استفاده ی ازسم
 • توجه و مطالعه ی برچسب پیش از ورود به محل یا منطقه ی سم زده شده

نباید ها :

 • استفاده از سمومی که روی ظروف آن ها علامت یا نشانی وجود ندارد.
 • نپوشیدن تجهیزات حفاظتی فردی تعیین شده روی برچسب ماده ی سمی.
 • نخواستن کمک از شخص دیگری در صورت عدم درک برچسب روی ظرف.

 

۰/۵ (۰ نظر)