خطرات ناشی ازمحیط های بسته

نکات کلیدی:

 • محیط های بسته می توانند بسیار خطرناک باشند.
 • برای دفع خطرات در محیط و فضا های بسته همچون انبار های غله ، فضا های نگهداری دانه، چاله های عمیق باید با دقت به علائم هشدار  توجه کرد.
 • توصیه می شود که فقط افرادی که به صورت تخصصی آموزش دیده اند وارد فضاهای بسته شوند.

محیط بسته چیست؟

شاید با عبارت فضای بسته مواجه شده باشید اما هیچگاه در مورد مفهوم آن مطمئن نبوده اید.

محیط بسته به مکانی گفته می شود که:

 • حداقل برای یک نفر فضا داشته باشد.
 • برای ورود و خروج سخت باشد.
 • همچنین برای انجام موقت یک کارطراحی و ایجاد شده باشد.
 • محیط های بسته را می توان درهرجایی مشاهده کرد خصوصا در کشاورزی و باغداری

از انواع محیط های بسته که می توان نام برد:

 • انبار های غله
 • ظروف و فضاهای نگهداری دانه
 • چاله های گود و عمیق
 • چاه ها
 • خندق های عمیق
 • تانکرهای سمی کشاورزی
 • سردخانه ها
 • واگن های بار
 • کامیون های عامل تانکر

محیط های بسته می تواند بسیار خطرناک باشند

 • توصیه میشود که فقط افرادی که به صورت تخصصی آموزش دیده اند وارد فضاهای بسته شوند.
 • باید از علائم درست هشدار دهنده و خطر برای نشانه گذاری فضاهای بسته استفاده کرد.

چرا محیط های بسته بسیار خطرناک هستند

 • محیط های بسته می توانند خسارات و خطرات جانبی نیز داشته باشند.

برای مثال:

 1. در محیط های بسته بعضی از گازهای همچون متان تولید می شود. این گاز جایگزین اکسیژن مورد نیاز برای تنفس در هوا می شود.
 2. همچنین در محیط بسته مانند سردخانه ها به منظور نگهداری از مواد غذایی، اکسیژن هوا را از محیط خارج می کنند.
 3. در محیط های بسته گازهایی همچون کربن مونواکسید، متان و هیدرژن سولفید با هم ترکیب شده و مواد سمی بی بو تولید می کنند.
 4. مواد سمی تولید شده آتش زا هستند ومی توانند منجر به انفجار شوند از این نظر توصیه می شود که در اطراف محیط های بسته از کشیدن سیگار خوداری کنید.
 5. محیط های بسته می توانند خطرات جانی نیز در پی داشته باشند خطراتی از قبیل: سقوط اشیا، سستی مواد که کوچکترین وزنی را نمی توانند متامل شوند، خیس شدن سطوح، ریزش.

 

رعایت نکات ایمنی در محیط ها و فضاهای بسته

 • در صورت مواجهه شدن با محیط یا فضای بسته ی بدون علامت هشدار، مورد را به سرپرست کار خود اطلاع دهید.
 • همچنین در صورت مشاهده ی هر محیط بسته ی سر بازی که در آن خطر سقوط افراد وجود دارد مورد را به سرپرست کار خود گزارش دهید.
 • همیشه در محیط های بسته در گروه های دو نفری کار کنید.
 • از کشیدن سیگار و استفاده از هر گونه وسیله ی الکتریکی که موجب آتش سوزی شود در یک محیط یا فضای بسته خوداری کنید.
 • اگر کسی در یک محیط بسته به دام افتاد و نیاز به کمک داشت هیچ گاه شما نیز به قصد کمک کردن به آن شخص وارد آن محیط بسته نشوید. درعوض از یک فرد آموزش دیده بخواهید که این کار را انجام دهد.

بایدها:

 • توجه به علائم ونشانه های هشدار.
 • دور شدن ازمحیط ها و فضا های بسته چون انبارهای غله و غیره.
 • درخواست کمک از فرد آموزش دیده در صورت مشاهده ی فردی که به دام افتاده است.

نبایدها:

 • وارد شدن به محیط های بسته بدون آموزش و مجوز
 • کشیدن سیگار در اطراف یک محیط یا فضای بسته
 • اجازه دادن به افراد دیگر که با صحبت با شما، شما را راضی به وارد شدن به یک فضای بسته کنند.
۰/۵ (۰ نظر)