کارفرماها می توانند با آموزش مناسب با هدف بالا بردن سطح آگاهی کارگران و تهیه ی تجهیزات ایمنی مناسب، از کارگران مسئول جمع آوری زباله محافظت کنند. طبق آمار موسسه ی ملی ایمنی و سلامت شغلی (NIOSH)، چیزی حدود ۴۶ درصد کارکنان، راننده و کارگران جمع آوری زباله می باشند که چیزی نزدیک به ۷۵ درصد صدامات و جراعات شغلی در این صنعت را تجربه کرده اند. تصادف با وسایل نقلیه و برخورد با تجهیزات و اجسام دیگر از خطرات و اتفاقات بوده که باعث بروز صدمات جدی در افراد شده است.

بر اساس توصیه های موسسه ی ملی ایمنی و سلامت شغلی(NIOSH)، کارفرمایان برای تامین ایمنی کارگران جمع آوری زباله باید به نکات زیر توجه کنند:

 • تعیین و اجرای یک برنامه ی ایمنی و سلامت به منظور آشنای و کنترل خطرات
 • ترویج یک فرهنگ ایمنی مثبت توسط مدیران بالا رتبه ی شرکت. این کار باعث می شود که کارگران مطمئن شوند که مدیران و رهبران شرکت به ایمنی آنها در هنگام کار توجه لازم را دارند
 • ایجاد کمیته ی ایمنی و سلامت متشکل از مدیران و چند نماینده از کارگران
 • اطمینان از انطباق استاندارد ها طبق آنچه موسسه ی استاندارد ملی آمریکا (ANSI) تعیین کرده
 • تامین وسایل نقلیه ی تمام اتوماتیک برای حفاظت هر چه بیشتر کارگران، در صورت امکان
 • تهیه و تدراک تجهیزات بالابری برای کاهش از فشار کار
 • ارزیابی و مدیریت ایمنی کار و خطرات مربوط در یک محیط کار
 • آموزش کارگران و کارکنان و آگاهی کامل و جامع آنها از مسائل ایمنی و سلامت در کار
 • آموزش کارکنان با توجه به نوع فعالیت آنها
 • تکرار دوره های آموزشی به صورت مرتب

طبق برنامه ی نظارت سلامت محیط و مشاغل (EOHS)، مسئولین یا کارگران برای جلوگیری و کاهش وقوع حوادث باید در زمان کار

 • نسبت به ماشین های در حال عبور و مرور هوشیار باشند
 • از محل ماشین جمع آوری زباله به خوبی اطلاع داشته باشند.
 • هرگز پشت سر ماشین در حال حرکت نیستند.
 • از راندن ماشین با سرعت بیش از ۱۶ مایل در ساعت خودداری کنند.
 • از ایستادن روی سکو یا پله مخصوص زمانی که ماشین به سمت عقب حرکت می کند خودداری کنند.
 • در زمان عملیات فشرده سازی و پرس کردن زباله ها، کارگران باید از سطل زباله فاصله بگیرند و در دو طرف ماشین بایستند.
 • پوشش کارگران برای دیده شدن توسط راننده بسیار مهم است. کارگران مسئول جمع آوری زباله بایستی جلیقه های ایمنی با رنگ روشن و براق استفاده کنند.
 • برای پیش گیری و جلوگیری از خطر سقوط و لغزش کارگران باید از کفش های استفاده شودکه کف مناسب داشته باشند و لغزنده نباشد.

از سویی طبق برنامه ی EOHS، راننده ی ماشین های جمع آوری زباله، به منظور ایمنی بیشتر کارگران

 •  با سرعت کم و ایمن برانند و همچنین مطمئن شوند که چراغ ها و بوق های هشدار دهنده ماشین در مواقع نیاز و ضروری به درستی کار می کند و سالم هستند.
 • راننده باید پیش از حرکت از دیده شدن کارگران مطمئن شود و برای جمع آوری زباله، همیشه در جهت عبور و مرور دیگر وسایل نقلیه و کنار سطل زباله قرار بگیرد.
 • در زمان تخلیه زباله، راننده باید مطمئن شود که کسی روی سکوی عقب قرار نگرفته باشد.
 • راننده ها ی ماشین های جمع آوری زباله برای تامین ایمنی بیشتر کارگران روی سکوی عقب، می توانند سرعت کمتر از ۱۶ کیلومتر در ساعت نیز داشته باشند.

با تاکید بیشتر، آموزش، و تهیه تجهیزات و وسایل ایمنی، ایمنی کارگران جمع آوری زباله را تامین کنید و میزان صدمات و خسارات را کاهش دهید.