امنیت غذایی

بلایای طبیعی امنیت غذایی را تهدید می کنند.

وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) و خدمات ایمنی و بازرسی مواد غذایی (FSIS) اطلاعاتی را برای کمک به کاهش تلفات غذایی و به حداقل رساندن خطر ابتلا به بیماری های غذایی فراهم کرده است که در ادامه به آن می پردازیم.

 

 • برای آمادگی درمواقع اضطراری، دماسنج ها را در داخل یخچال و فریزر نگهداری کنید تا بتوانید ایمنی مواد غذایی را در هنگام قطع بودن برق ارزیابی کنید.
 • دما درون یخچال نباید بیش از ۴۰ درجه فارنهایت و در فریزر بیش از ۰ درجه فارنهایت باشد. غذا ها را در قفسه ها نگهداری کنید، که به این شکل کمتر احتمال این وجود دارد که آلوده شوند.
 • ژنراتورها را همیشه آماده نگه دارید تا در هنگام قطع برق بتوانید از آنها استفاده کنید.
 • در فریزر غذا ها را کنار یکدیگر قرار دهید. این کار کمک می کند تا در هنگام قطع برق مدت زمان بیشتر خنک بمانند.
 • اجازه دهید تا مواد غذایی مانند شیر، گوشت و گوشت مرغ به طور کامل یخ بزنند تا در زمان قطع جریان برق، این مواد در دمای خنک و مناسب، برای مدت بیشتری قرار بگیرند.
 • یخ و ژل را در فریزر برای استفاده در یخچال ها و کولرها ذخیره کنید.
 • از بسته بودن در یخچال و فریزر در زمان قطع برق اطمینان حاصل کنید.
 • یک فریزر دمای خود را در صورت پر بودن ۲ روز و در صورت نیمه پر بودن ۱ روز میتواند حفظ دارد.
 • یخچال و فریزر با درب بسته می تواند غذا را برای مدت زمان چهار ساعت نگه دارد.
 • در صورت قطع شدن برق بیش از ۴ ساعت و در دسترس نبودن ژنراتور از قالبهای یخ آماده برای خنک نگه داشتن یخچال استفاده نمایید.
 • بعد از مواقع اضطراری ، دمای مواد غذایی را برای اطمینان از سالم  و ایمن بودن آنها بررسی کنید.
 • غذا ها میتوانند در فریزری که دمای آن کمتر از ۴۰ درجه فاز نهایت است سالم بمانند.
 • هرگز مواد غذایی را که بیش از ۲ ساعت در یخچال و یا فریزر و آن هم در دمای بیش از ۴۰ درجه فازنهایت نگهداری شدند را برای مطمئن شدن از سالامت آن نچشید و در صورت شک داشتن، آن ماده غذایی را بیرون بیندازید.
 • از آب گرم صابونی برای شستن ظروف سرامیکی، ماهی تابه های فلزی و ظروف دیگری که در معرض آب سیلاب قرار گرفته اند استفاده کنید و برای پاکسازی می توانید آنها را در درون آب تمیز بجوشانید.

همیشه برای سیلاب، گردباد، طوفان و سایر بلایای طبیعی آماده باشید و به کارکنان خود نحوه صحیح نگه داری مواد غذایی و استفاده از ژنراتورها را در مواقع اضطراری آموزش بدهید.