ایمنی در هنگام ترکیب و پرکردن ظروف مواد سمی

 

نکات کلیدی:

 • همیشه در هنگام  ترکیب و پرکردن مواد سمی از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید.
 • دستورات درج شده روی  ظروف حاوی مواد سمی را مطا لعه کنید.
 • از خوردن، نوشیدن، و کشیدن سیگار در حین مخلوط کردن و پرکردن مواد شیمیایی خودداری کنید.

 

خطرات ناشی از ترکیب و پرکردن ظروف مواد شیمیایی

 • ترکیب و پرکردن ظروف مواد شیمیایی می تواند کار بسیار خطرناکی باشد.
 • ترکیب و پرکردن ظروف این مواد به این دلیل خطرناک است، چون کار با این مواد در رقیق ترین و متمرکز ترین حالت انها صورت می گیرد.
 • در زمان ترکیب و پرکردن ظروف شما در معرض قابل توجه ای از مواد شیمیایی فشرده شده قرا خواهید گرفت. در حین کار مراقب باشید این مواد روی شما پاشیده نشوند. همچنین تنفس ذرات معلق کوچک مانند گرد و غبار و گازها و بخار ناشی از ای مواد می تواند خطرناک باشد.
 • بودن در معرض حتی مقدار ناچیزی از این مواد، می تواند اسیب های بسیار جدی به سلامتی فرد بزند.

هشدار: هرگز بدون اموزش، اقدام به ترکیب و پرکردن ظروف مواد شیمیایی نکنید. همچنین، هیچگاه از دستان خود برای به هم زدن این مواد استفاده نکنید.

 

پیش از شروع

 • پیش از شروع، محل مناسب و امنی را برای این کار انتخاب کنید. بهترین مکان برای چنین کاری، سطوح سیمانی یا بتونی می باشد. از ترکیب کردن و پر کردن ظروف مواد شیمیایی در داخل حوضچه، جریان، و یا خندق آب خودداری کنید. اگر قصد ترکیب این مواد را در داخل دارید، مکانی را برای این کار انتخاب کنید که دارای نور کافی و سیستم تهویه باشد.

 

 • اگر در نزدیکی محلی که مواد را تهیه می کنید کسی حضور دارد، مطمئن شوید که آنها از لباس های  حفاظت فردی مناسب استفاده می کنند. هرگز در نزدیکی افراد دیگر، حیوانات و مواد خوراکی اقدام به ترکیب و پر کردن مواد شیمیایی نکنید.

 

 • بر چسپ روی ظروف را به خوبی مطالعه کنید و از دستورات درج شده روی آن با دقت پیروی کنید. هرگز از مواد شیمیایی کمتر یا بیشتر از مقدار توصیه شده استفاده نکنید. همچنین بر چسپ روی ظروف به شما راهنمایی خواهند کرد که چه تجهیزات حفاظت فردی را برای این کار به کار بگیرید.

 

 • برای احتیاط و ایمنی بیشتر، دستورات مندرج روی برگ حاوی اطلاعات ایمنی (MSDS) را نیز مطالعه کنید.

 مطالعه برچسب مواد شیمیایی

استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

استفاده از لباس کار مناسب

نکات ایمنی دیگر

 • از خوردن، نوشیدن و کشیدن سیگار در هنگام ترکیب و پر کردن مواد شیمیایی خودداری کنید.
 • از مزه کردن و دهان زدن به سموم شیمیایی جدا خودداری کنید.
 • برای باز کردن ظروف حاوی مواد شیمیایی از چاقو یا قیچی استفاده کنید و از پاره کردن ظروف خودداری کنید.
 • در زمان پر کردن یک ظرف، شیلنگ را بالاتر از سطح ماده شیمیایی در داخل ظرف نگه دارید.
 • در هنگام ترکیب و پر کردن مواد شیمیایی، سعی کنید در جهت خلاف باد بایستید. این کار مانع از تنفس گازها و بخارهای سمی می شود.
 • پس از عمل ترکیب و پر کردن ظروف مواد شیمیایی، درپوش آنها را محکم ببندید و آنها را به انبار منتقل کنید.
 • در صورت پاشیده شدن مواد سمی روی لباستان، فورا کار را متوقف کنید. تمامی لباس های آلوده را در بیاورید. سپس بدن خود را خوب با آب و صابون شستشو دهید. از لباس های حفاظت فردی تمیز استفاده کنید و مورد را به سرپرست کار گزارش دهید.
 • لباس های که به شدت با مواد شیمیایی آلوده می شوند را دور بیندازید.
 • از دستورات و راهنمایی های سرپرست کار در رابطه با پوشیدن، تمیز کردن، نگهداری، دور انداختن و دفع تجهیزات فردی استفاده کنید.

 

بایدها:

 • پیروی و اجرای تمامی دستورات و راهنمایی مندرج روی برچسپ ظروف حاوی مواد سمی
 • انتخاب محل مناسب و دور از افراد، حیوانات، خندق ها و جریانات آبی دیگر
 • آب کشی ظروف خالی مواد شیمیایی برای سه مرتبه

 

نبایدها:

 • پاره کردن ظروف حاوی مواد شیمیایی
 • قرار دادن مواد سمی و شیمیایی در ظروف بدون برچسپ و نشان
 • ترکیب و پر کردن مواد سمی و شیمیایی بدون پوشیدن و استفاده از تجهیزات فردی مناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

۰/۵ (۰ نظر)
۰/۵ (۰ نظر)