آژیر سیستم اعلان حریق
نمایش 9 محصول از 9 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • آژیر فلاشر ال ای دی ۲۴ ولت AVL، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۷۷,۰۰۰ تومان
  ۷۷,۰۰۰ تومان
 • آژیر فلاشر ال ای دی ۲۲۰ ولت AVL، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۷۸,۵۰۰ تومان
  ۷۸,۵۰۰ تومان
 • آژیر چند صدا ۲۲۰ ولت AMS-220، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۶۴,۰۰۰ تومان
  ۶۴,۰۰۰ تومان
 • آژیر چند صدا ۲۴ ولت AMS-24، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۶۲,۰۰۰ تومان
  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • آژیر پیزو ۲۴ ولت APS-24، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • آژیر پیزو ۲۲۰ ولت APS-220، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۶۴,۰۰۰ تومان
  ۶۴,۰۰۰ تومان
 • آژیر فلاشر زنون ۲۲۰ ولت AVX، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • آژیر فلاشر زنون ۲۴ ولت AVX، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • آژیر فلاشر زنون ۱۲ ولت AVX، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان