آژیر سیستم اعلان حریق
نمایش 9 محصول از 9 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • آژیر فلاشر ال ای دی ۲۴ ولت AVL، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۸۴,۴۰۰ تومان
  ۸۴,۴۰۰ تومان
 • آژیر فلاشر ال ای دی ۲۲۰ ولت AVL، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۸۵,۶۰۰ تومان
  ۸۵,۶۰۰ تومان
 • آژیر چند صدا ۲۲۰ ولت AMS-220، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۶۹,۴۰۰ تومان
  ۶۹,۴۰۰ تومان
 • آژیر چند صدا ۲۴ ولت AMS-24، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۶۷,۴۰۰ تومان
  ۶۷,۴۰۰ تومان
 • آژیر پیزو ۲۴ ولت APS-24، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • آژیر پیزو ۲۲۰ ولت APS-220، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۶۴,۰۰۰ تومان
  ۶۴,۰۰۰ تومان
 • آژیر فلاشر زنون ۲۲۰ ولت AVX، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۱۳۲,۶۰۰ تومان
  ۱۳۲,۶۰۰ تومان
 • آژیر فلاشر زنون ۲۴ ولت AVX، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۱۳۲,۶۰۰ تومان
  ۱۳۲,۶۰۰ تومان
 • آژیر فلاشر زنون ۱۲ ولت AVX، آریاک – ARIAK، آژیر سیستم اعلام حریق، قرمز، ایرانی

  ۱۳۲,۶۰۰ تومان
  ۱۳۲,۶۰۰ تومان