فیلتر براساس قیمت :
محصولات پر امتیاز

نمایش ۱ - ۳۶ کالا از ۳۶

 • کپسول آتش نشانی پودری دژ ۴ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری دژ ۴ کیلویی ۲۶۰,۸۰۰ تومان

  3.2

  از 5 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری بایا ۱۲ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری بایا ۱۲ کیلویی ۹۹۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 4 رای

 • شیر کپسول یونکس پودری
  شیر کپسول یونکس پودری ۱۱۷,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • بوقی کپسول یونکس CO2 مشکی
  بوقی کپسول یونکس CO2 مشکی ۱۶,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 گلوریا ۵ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 گلوریا ۵ کیلویی ۴۸۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 4 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری چینی ۳ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری چینی ۳ کیلویی ۱۸۱,۵۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری ، ۴ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری ، ۴ کیلویی ۸۲,۲۸۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری ، ۶ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری ، ۶ کیلویی ۱,۳۴۶,۴۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری بایا ۱ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری بایا ۱ کیلویی ۳۱۴,۰۰۰ تومان

  3.4

  از 5 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری بایا ۲ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری بایا ۲ کیلویی ۳۶۸,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 4 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری بایا ۳ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری بایا ۳ کیلویی ۴۷۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 4 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری بایا ۴ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری بایا ۴ کیلویی ۵۶۰,۰۰۰ تومان

  3.7

  از 3 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری بایا ۶ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری بایا ۶ کیلویی ۷۰۴,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 4 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری بایا ۲۵ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری بایا ۲۵ کیلویی ۱,۹۷۳,۰۰۰ تومان

  3.5

  از 4 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری دژ ۱ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری دژ ۱ کیلویی ۱۵۲,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 2 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری دژ ۲ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری دژ ۲ کیلویی ۲۲۵,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 2 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری دژ ۳ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری دژ ۳ کیلویی ۲۵۶,۰۰۰ تومان

  5.0

  از 1 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری دژ ۶ کیلوگرم
  کپسول آتش نشانی پودری دژ ۶ کیلوگرم ۲۹۶,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری دژ ۱۲ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری دژ ۱۲ کیلویی ۴۸۰,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری دژ ۲۵ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری دژ ۲۵ کیلویی ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۳۰ لیتری
  کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۳۰ لیتری ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

  3.5

  از 2 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۱۲ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۱۲ کیلویی ۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۶ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۶ کیلویی ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۴ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۴ کیلویی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۳ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۳ کیلویی ۱,۲۱۶,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ ۱۰ لیتری
  کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ ۱۰ لیتری ۴۶۴,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ ۵۰ لیتری
  کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ ۵۰ لیتری ۲,۱۷۵,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 دژ ۴ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 دژ ۴ کیلویی ۱,۰۸۸,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 دژ ۶ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 دژ ۶ کیلویی ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 دژ ۱۲ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 دژ ۱۲ کیلویی ۲,۱۷۵,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ ۶ لیتری
  کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ ۶ لیتری ۳۱۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری بایا ۵۰ کیلوگرم
  کپسول آتش نشانی پودری بایا ۵۰ کیلوگرم ۲,۹۷۶,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 دژ ۳ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 دژ ۳ کیلویی ۹۹۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • کپسول آتش نشانی آب و گاز روناک ۶ لیتری
 • کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۲ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۲ کیلویی ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری دژ ۵۰ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری دژ ۵۰ کیلویی ۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی یکی از ابزارهای خاموش کننده آتش است که جزء تجهیزات ایمنی هر ساختمانی می باشد.

کپسول آتش نشانی یک خاموش کننده دستی و قابل حمل است که می توانید تا رسیدن مامورین آتش نشانی از پیش روی آتش و افزایش خسارت های مالی و حتی جانی جلوگیری کنید.

کپسول آتش نشانی یک محفظه نارنجی رنگ است که محتویات داخل آن شامل موادی است که بتواند آتش را خفه کند. این مواد بسته به نوع آتش می تواند تغییر کند. موادی مانند آب، پودر و گاز دی اکسید کربن جزء موادی است که می تواند آتش را با قطع اکسیژن خاموش کند. زمانی که اهرم بالای این محفظه را فشار دهید مواد داخل آن با فشار روی آتش ریخته می شود و یکی از سه ضلع مثلث آتش را قطع می کند، در نتیجه آتش خاموش می شود.

هنگام خروج مواد از داخل محفظه کپسول آتش نشانی نیاز است نیروی محکمی کپسول را نگه دارد چرا که فشار زیادی را وارد می کند. گاز را مستقیما روی آتش نشانه گیری کنید و روی تمام مواد مشتعل قرار دهید تا بتوانید آتش را به اصطلاح خفه کنید. آتش را از جلو خاموش کنید و به عقب پیش بروید. اگر حجم آتش زیاد بود و یک کپسول برای آن حجم از آتش کافی نبود می توانید با همکاری دیگران از دو یا سه کپسول آتش نشانی به طور همزمان استفاده کنید

کپسول های آتش نشانی باید بتوانند محتویات خود را با فشار و قدرت پرتاب زیادی روی آتش تخلیه کند. این فاصله باید در حدی باشد که زمانی که شما مقابل آتش جهت خاموش کردن قرار می گیرید به شما آسیبی وارد نشود.

برای خاموش کردن به وسیله کپسول آتش نشانی خیلی نزدیک آتش قرار نگیرد و یک راه خروج برای خود باز نگه دارید. حداقل فاصله ای که یک کپسول آتش نشانی می تواند تحت پوشش قرار دهد دو متر و حداکثر هفت متر می باشد.  این فاصله تحت پوشش به نوع و اندازه کپسول آتش نشانی بستگی دارد.

کپسول آتش نشانی باید قابل حمل باشد. یعنی شخص بتواند آن را به راحتی بلند و جا به جا کند در نتیجه نباید وزن زیادی داشته باشد. وزن کپسول های آتش نشانی متغیر است از یک لیتر تا 12 لیتر می تواند وزن داشته باشد. نمونه های کوچک کپسول آتش نشانی می تواند در ماشین استفاده شود و انواع بزرگتر آن در ساختمان ها قرار می گیرد. اگر وزن کپسول آتش نشانی از این بیشتر باشد باید روی چرخ حمل شود و از حالت دستی خارج می شود.

نکات مهم هنگام استفاده از کپسول آتش نشانی

هنگام وقوع آتش سوزی در محل مناسب قرار بگیرید و اهرم کپسول را فشار دهید. با یک دست کپسول و با دست دیگر اهرم را نگه دارید. سر لوله ای که محتویات کپسول از آن خارج می شود را به چپ و راست هدایت کنید. بعد از اینکه تمام آتش خاموش شد همچنان به خالی کردن محتویات کپسول آتش نشانی ادامه دهید. شاید جرقه ای مانده باشد و در مجاورت با گازهای خارج شده از آتش خاموش شده قرار بگیرد و موجب انفجار شود. این اتفاق برای مکان های سربسته می تواند بسیار خطرناک باشد.

بعد از استفاده از کپسول آتش نشانی بلافاصله آن را شارژ کنید و در محل قرار دهید که در زمان حادثه با کپسول آتش نشانی خالی مواجه نشوید. محتویات هر کپسول آتش نشانی برای خاموش کردن یک نوع آتش به کار میرود.

انواع کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی با محتویات آب و گاز که بین وسایل آتش نشانی، بیشترین مورد مصرف را دارند برای خاموش کردن آتش حاصل از کاغذ، چوب و در کل جامدات بسیار مناسب است. اگر این کپسول را تکان دهید صدای آب درون کپسول را می شنوید. در برخی از انواع کپسول آتش نشانی با محتویات آب و گاز مقداری ضد یخ وجود دارد که بتوان از این کپسول در دمای زیر 4 درجه که آب یخ می زند استفاده کرد.

کپسول آتش نشانی گاز و پودر برای خاموش کردن آتشی که  ماده اصلی آن مشتقات نفتی است بسیار مناسب می باشد. کپسول آتش نشانی حاوی پودر و گاز از نظر ظاهر بسیر شبیه به کپسول آب و گاز است با این تفاوت هنگام تکان دادن دیگری صدایی از آب وجود ندارد.

برای خاموش کردن آتشی که ماده اصلی آن مواد مشتعل مایع است کپسول آتش نشانی کف یا فوم بسیار مناسب است. کف روی شعله های آتش قرار می گیرد و مانع از رسیدن اکسیژن به مواد مشتعل می شود و نتیجه آن آتش خفه خواهد شد.

کف یا فوم موجود در کپسول چگالی کمتری نسبت به آب دارد و هنگام خاموش کردن آتش روی مایعات قرار می گیرد و روی سطح آن را می پوشاند در نتیجه هوا به مایع نمی رسد و خاموش می شود. در نتیجه هنگام آتش سوزی که پایه آن مایعات است اصلا از کپسول آب و گاز استفاده نکنید، چگالی آب بالا است و مایعات دیگر روی آن قرار می گیرند. در نتیجه مایعات قابل اشتعال روی آب حرکت می کنند و این موجب گسترش آتش می شوند.

ساختمان را مجهز به سیستم ها و تجهیزات ایمنی کنید تا با خیال آسوده در محل حضور داشته باشید و هنگام وقوع آتش خونسردی خود را حفظ کنید تا بتوانید راحت تر با کپسول آتش نشانی کار کنید.

مقایسه ( 0 مورد )

تماس بگیرید!