• بست کپسول پودری ، ابزار ایمنی شهپر ، آتش نشانی ، ساخت ایران

  0 out of 5
  • کاربرد : اتصال لوازم جانبی
  • جنس : فلز
  • وزن خالص محصول : ۱۳۵ گرم
  • برند: ابزار ایمنی  شهپر
  • کشور سازنده : ایران
  1,600 تومان
 • شیر ضامن دار کپسول پودری، فلزی، ابزار ایمنی شهپر، قرمز – طلایی، ایرانی

  0 out of 5
  • کاربرد : مناسب کپسول پودری
  • جنس : فلزی
  • رنگ : قرمز – طلایی
  • وزن خالص محصول : ۲۰۳ گرم
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : ایران
  11,700 تومان
 • کپسول ۳ کیلویی پودری دژ ، کپسول آتش نشانی

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فراورده های نفتی ، گاز و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۳ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  46,500 تومان
 • کپسول آتش نشانی پودری ، ۱ کیلویی, کپسول آتشنشانی یک کیلویی ابزار ایمنی شهپر

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فراورده های نفتی ،گازها و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان :  ۱ کیلویی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  31,200 تومان
 • کپسول آتش نشانی پودری ، ۳ کیلویی

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فراورده های نفتی ،گازها و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۳ کیلویی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  40,500 تومان
 • کپسول آتش نشانی پودری ، ۴ کیلویی

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فراورده های نفتی ،گازها و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۴ کیلویی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  44,400 تومان
 • کپسول آتش نشانی پودری ، ۶ کیلویی

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فراورده های نفتی ،گازها و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۶ کیلویی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  54,500 تومان
 • کپسول آتش نشانی پودری دژ ، ۱۲ کیلویی Dezh

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فراورده های نفتی ، گاز و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۱۲ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  93,500 تومان
 • کپسول پودری ۳ کیلویی بایا ، کپسول آتش خاموش کن Baya

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۳ کیلو گرم
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  57,500 تومان
 • کپسول پودری بایا ، ۱ کیلوگرم

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۱ کیلوگرم
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  34,500 تومان
 • کپسول پودری بایا ، ۱۲ کیلو گرم , کپسول آتش نشانی Baya

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۱۲ کیلو گرم
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  113,500 تومان
 • کپسول پودری بایا ، ۲۵ کیلو گرم

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۲۵ کیلو گرم
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  294,000 تومان
 • کپسول پودری بایا ، ۴ کیلو گرم

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۴ کیلو گرم
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  60,500 تومان
 • کپسول پودری بایا ، ۶ کیلو گرم

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۶ کیلو گرم
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  69,000 تومان
 • کپسول پودری بایا ،۲ کیلو گرم

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۲ کیلو گرم
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  59,500 تومان
 • کپسول پودری بایا ،۵۰ کیلوگرم

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۵۰ کیلوگرم
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  372,500 تومان
 • کپسول پودری دژ ، ۱ کیلوگرم

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی ، گاز و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان :۱ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  27,600 تومان
 • کپسول پودری دژ ، ۲ کیلوگرم

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی ، گاز و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۲ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  37,500 تومان
 • کپسول پودری دژ ، ۲۵ کیلوگرم

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی ، گاز و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۲۵ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  203,000 تومان
 • کپسول پودری دژ ، ۴ کیلوگرم

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی ، گاز و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۴ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  54,700 تومان
 • کپسول پودری دژ ، ۶ کیلوگرم

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۶ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  60,000 تومان
 • کپسول پودری دژ، ۵۰ کیلوگرم , کپسول آتشنشانی Dezh

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی ، گاز و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۵۰ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  280,000 تومان