علائم
نمایش 16 محصول از 43 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • علائم ایمنی” شناسایی کپسول های آتش نشانی”، ۳۰*۲۵سانتی متر، ابزار ایمنی شهپر، علائم، ساخت ایران

  ۱۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • علائم ایمنی الزامی “استفاده از لباس،دستکش و عینک الزامی است” شبرنگ، ۴۰*۵۰سانتی متر، ابزار ایمنی شهپر، ساخت ایران

  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر مواد شیمیایی زیان آور” شبرنگ، ۴۰*۵۰سانتی متر، ابزار ایمنی شهپر، علائم، زرد، ساخت ایران

  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر پاشش مواد مذاب” شبرنگ، ۴۰*۵۰سانتی متر، ابزار ایمنی شهپر، علائم، زرد، ساخت ایران

  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • علائم ایمنی ممنوعیت “هنگام حریق از آسانسور استفاده نکنید” شبرنگ، ۴۰*۵۰سانتی متر، ابزار ایمنی شهپر، علائم، قرمز، ساخت ایران

  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر پاشش اسید” شبرنگ، ۴۰*۵۰سانتی متر، ابزار ایمنی شهپر، علائم، زرد، ساخت ایران

  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر مواد رادیو اکتیو”شبرنگ، ۴۰*۵۰سانتی متر، ابزار ایمنی شهپر، علائم، زرد، ساخت ایران

  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر سطح داغ” شبرنگ، ۴۰*۵۰سانتی متر، ابزار ایمنی شهپر، علائم، زرد، ساخت ایران

  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر مرگ”شبرنگ، ۴۰*۵۰سانتی متر، ابزار ایمنی شهپر، علائم، زرد، ساخت ایران

  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • علائم خروج اضطراری “به سمت درب خروج اضطراری”شبرنگ، ۴۰*۵۰سانتی متر، ابزار ایمنی شهپر، علائم، سبز، ساخت ایران

  ۲۱,۰۰۰ تومان
  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • علائم ایمنی هشدار دهنده “احتیاط”، ۴۰*۵۰سانتی متر، ابزار ایمنی شهپر، علائم، زرد، ساخت ایران

  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر گرمای شدید”شبرنگ، ۴۰*۵۰سانتی متر، ابزار ایمنی شهپر، علائم، زرد، ساخت ایران

  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • علائم ایمنی هشداردهنده ” خروج “شب نما، ۳۰*۱۰سانتی متر، ابزار ایمنی شهپر، علائم، سبز، ساخت ایران

  ۲۲,۰۰۰ تومان
  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • علائم ایمنی هشدار دهنده “خطر”شبرنگ، ۳۰*۲۵سانتی متر، ابزار ایمنی شهپر، علائم، زرد، ساخت ایران

  ۱۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • علائم هشدار دهنده ” خطر پرتو گیری “شبرنگ، ۳۰*۲۵سانتی متر، ابزار ایمنی شهپر، علائم، ساخت ایران

  ۱۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • علائم هشدار دهنده “برچسب بشکه(فلش)”شبرنگ، ۶۰*۵۰سانتی متر، ابزار ایمنی شهپر، علائم، ساخت ایران

  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ۴۰,۰۰۰ تومان