• مخروط پایه دار مواد نو ، ابزار ایمنی شهپر ، مخروط ،۸۰ سانتی متر ، رنگ قرمز ، ساخت ایران

  0 out of 5
  • کاربرد : در محیط های ترافیکی و خیابانی
  • جنس بدنه : پلاستیک
  • رنگ : قرمز
  • اندازه / ابعاد : ۸۰ سانتی متر
  • وزن خالص محصول : ۳ کیلوگرم
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : ایران
  19,100 تومان
 • مخروط ۲۵ سانتی متر

  0 out of 5
  • کاربرد: برای جدا کردن مسیر های عبور یا محلهای خطرناک و یا ممانعت از ورود افراد یا ماشین ها به محلی خاص
  • جنس :  PVC
  • اندازه / ابعاد : ۲۵ سانتی متر
  • رنگ : نارنجی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : ایران
  4,800 تومان
 • مخروط ۴۵ سانتی متر

  0 out of 5
  • کاربرد: برای جدا کردن مسیر های عبور یا محلهای خطرناک و یا ممانعت از ورود افراد یا ماشین ها به محلی خاص
  • جنس :  PVC
  • اندازه / ابعاد : ۴۵ سانتی متر
  • رنگ : نارنجی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : ایران
  6,300 تومان
 • مخروط ۶۵ سانتی متر

  0 out of 5
  • کاربرد: برای جدا کردن مسیر های عبور یا محلهای خطرناک و یا ممانعت از ورود افراد یا ماشین ها به محلی خاص
  • جنس :  PVC
  • اندازه / ابعاد : ۶۵ سانتی متر
  • مدل: ۶ ضلعی
  • رنگ : نارنجی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : ایران
  7,500 تومان
 • مخروط ۷۵ سانتی متر

  0 out of 5
  • کاربرد: برای جدا کردن مسیر های عبور یا محلهای خطرناک و یا ممانعت از ورود افراد یا ماشین ها به محلی خاص
  • جنس :  PVC
  • اندازه / ابعاد : ۷۵ سانتی متر
  • رنگ : نارنجی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : ایران
  12,200 تومان
 • مخروط ۷۵ سانتی متر پایه دار

  0 out of 5
  • کاربرد: برای جدا کردن مسیر های عبور یا محلهای خطرناک و یا ممانعت از ورود افراد یا ماشین ها به محلی خاص
  • جنس :  PVC
  • اندازه / ابعاد : ۷۵ سانتی متر
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : ایران
  18,100 تومان
 • مخروط پایه دار با حلقه ، ۵۵ سانتی متر

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت هدایت ترافیک در خیابانها و بزرگراهها
  • جنس : PVC
  • رنگ : قرمز
  • اندازه  : ۵۵ سانتی متر
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : ایران
  12,700 تومان
 • مخروط پایه دار با حلقه ، ۷۵ سانتی متر

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت هدایت ترافیک در خیابانها و بزرگراهها
  • جنس : PVC
  • رنگ : قرمز
  • اندازه  : ۷۵ سانتی متر
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : ایران
  18,100 تومان
 • مخروط پایه دار مواد نو ، ابزار ایمنی شهپر ، مخروط ، ۱۰۰ سانتی متر ، رنگ قرمز

  0 out of 5
  • کاربرد : در محیط های ترافیکی و خیابانی
  • جنس بدنه : پلاستیک
  • رنگ : قرمز
  • اندازه / ابعاد : ۱۰۰ سانتی متر
  • وزن خالص محصول : ۳۵۰۰ گرم
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : ایران
  31,800 تومان
 • مخروط پایه دار مواد نو ، ابزار ایمنی شهپر ، مخروط ، ۶۰ سانتی متر ، رنگ قرمز

  0 out of 5
  • کاربرد : در محیط های ترافیکی و خیابانی
  • جنس بدنه : پلاستیک
  • رنگ : قرمز
  • اندازه / ابعاد : ۶۰ سانتی متر
  • وزن خالص محصول : ۲۰۰۰ گرم
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : ایران
  18,000 تومان
 • مخروط تاشو پایه دار ، ۴۵ سانتی متر ، ابزار ایمنی شهپر ، مخروط ، رنگ نارنجی

  0 out of 5
  • کاربرد : در محیط های ترافیکی و خیابانی
  • جنس : پلاستیک
  • رنگ : نارنجی
  • اندازه / ابعاد : ۴۵ سانتی متر
  • وزن خالص محصول : ۱۷۰کیلوگرم
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  36,100 تومان
 • مخروط حلقه دار PVC

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت هدایت ترافیک در خیابانها و بزرگراهها
  • جنس : PVC
  • رنگ : قرمز
  • اندازه  : ۵۵ سانتی متر
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : ایران
  12,000 تومان