دستکش عایق برق
نمایش 11 محصول از 11 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • ﺗﻠﻤﺒﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮑﯽ دﺳﺘﮑﺶ ﻫﺎی ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺮق ، رگلتکس – REGELTEX ، دستکش عایق برق ، رنگ سفید ، ساخت فرانسه

  ۱,۳۳۷,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۳۷,۰۰۰ تومان
 • دستکش چرمی محافظ دستکش عایق برق ، سالس بوری – SALSBURY ، دستکش عایق برق ، رنگ زرد ، ساخت آمریکا

  ۸۴,۰۰۰ تومان
  ۸۴,۰۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس سه – ۳ ،سی هزار – ۳۰۰۰۰ولت ، رگلتکس -REGELTEX ، دستکش عایق برق ، رنگ سبز ، ساخت فرانسه

  ۹۹۳,۰۰۰ تومان
  ۹۹۳,۰۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس یک – ۱ ، ده هزار – ۱۰۰۰۰ ولت ، رگلتکس -REGELTEX ، دستکش عایق برق ، رنگ سفید ، ساخت فرانسه

  ۶۱۲,۰۰۰ تومان
  ۶۱۲,۰۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس دو – ۲ ، بیست هزار – ۲۰۰۰۰ ولت ، رگلتکس -REGELTEX ، دستکش عایق برق، رنگ زرد ، ساخت فرانسه

  ۷۱۰,۰۰۰ تومان
  ۷۱۰,۰۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس صفر- ۰ ، پنج هزار – ۵۰۰۰ ولت ، رگلتکس -REGELTEX ، دستکش عایق برق، رنگ زرد، ساخت فرانسه

  ۴۷۶,۰۰۰ تومان
  ۴۷۶,۰۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس سه – ۳، ۳۰۰۰۰ ولت، السک – ELSEC ، دستکش عایق برق ، رنگ کرم

  ۹۵۹,۰۰۰ تومان
  ۹۵۹,۰۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس دو – ۲، ۲۰,۰۰۰ ولت، السک – ELSEC ، دستکش عایق برق ، رنگ کرم

  ۶۶۱,۰۰۰ تومان
  ۶۶۱,۰۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس یک ۱۰۰۰۰ ولت – ۱، السک – ELSEC ، دستکش عایق برق ، رنگ کرم

  ۶۱۲,۰۰۰ تومان
  ۶۱۲,۰۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس صفر – ۰، ۵۰۰۰ ولت، السک – ELSEC ، دستکش عایق برق ، رنگ کرم

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس صفر صفر – ۰۰، ۲۵۰۰ ولت ، السک – ELSEC ، دستکش عایق برق ، رنگ کرم

  ۴۰۸,۰۰۰ تومان
  ۴۰۸,۰۰۰ تومان