فیلتر براساس قیمت :
محصولات پر امتیاز

نمایش ۱ - ۶۰ کالا از ۱۱۲

 • عینک جوشکاری اتوماتیک سبز
  عینک جوشکاری اتوماتیک سبز ۴۸۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • عینک گاگل یونکس سوپاپ دار سفید
  عینک گاگل یونکس سوپاپ دار سفید ۴۶۴,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • عینک ایمنی فریم دار بغل توری سبز
  عینک ایمنی فریم دار بغل توری سبز ۱۰۸,۸۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • عینک ایمنی بغل توری P650-H قهوه ای
  عینک ایمنی بغل توری P650-H قهوه ای ۱۱۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی بغل توری سفید
  عینک ایمنی بغل توری سفید ۱۴۴,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • عینک ایمنی ولتکس MO 091 سفید
  عینک ایمنی ولتکس MO 091 سفید ۱۷۶,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی ولتکس UD89
  عینک ایمنی ولتکس UD89 لطفا تماس بگیرید !

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی ولتکس UD29
  عینک ایمنی ولتکس UD29 لطفا تماس بگیرید !

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی ولتکس UD221
  عینک ایمنی ولتکس UD221 لطفا تماس بگیرید !

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی ولتکس UD109
  عینک ایمنی ولتکس UD109 لطفا تماس بگیرید !

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی ولتکس UD171
  عینک ایمنی ولتکس UD171 لطفا تماس بگیرید !

  4.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی ولتکس UD161
  عینک ایمنی ولتکس UD161 لطفا تماس بگیرید !

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی ولتکس UD12
  عینک ایمنی ولتکس UD12 لطفا تماس بگیرید !

  3.5

  از 2 رای

 • عینک ایمنی ولتکس UD121
  عینک ایمنی ولتکس UD121 لطفا تماس بگیرید !

  3.7

  از 3 رای

 • عینک ایمنی تُرک ریگلاژی سفید
  عینک ایمنی تُرک ریگلاژی سفید ۸۰,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی ۳M مشکی
  عینک ایمنی ۳M مشکی ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی AO FUEL نارنجی طوسی
  عینک ایمنی AO FUEL نارنجی طوسی ۵۸۰,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی AO FUEL آبی طوسی
  عینک ایمنی AO FUEL آبی طوسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • عینک جوشکاری گاگل سل استرام قهوه ای
  عینک جوشکاری گاگل سل استرام قهوه ای ۳۵۲,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی BACOU DALLOZ مدل PUL SAFE سفید
  عینک ایمنی BACOU DALLOZ مدل PUL SAFE سفید ۲۵۶,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • عینک جوشکاری دو جداره یونیکو قرمز
  عینک جوشکاری دو جداره یونیکو قرمز ۱۹۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف ICARO سفید
  عینک ایمنی کاناسیف ICARO سفید ۳۵۵,۰۰۰ تومان

  3.3

  از 3 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف  CURV-I دودی
  عینک ایمنی کاناسیف  CURV-I دودی ۳۳۶,۰۰۰ تومان

  3.3

  از 3 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف LITE دودی
  عینک ایمنی کاناسیف LITE دودی ۲۵۶,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف OREX دودی
  عینک ایمنی کاناسیف OREX دودی ۲۹۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف SAMARAY دودی
  عینک ایمنی کاناسیف SAMARAY دودی ۲۸۸,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف SEEL دودی
  عینک ایمنی کاناسیف SEEL دودی ۳۰۴,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف INOGRIP دودی
  عینک ایمنی کاناسیف INOGRIP دودی ۳۵۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف  LITE زرد
  عینک ایمنی کاناسیف  LITE زرد ۲۵۶,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف CURV-I سبز
  عینک ایمنی کاناسیف CURV-I سبز ۶۲۴,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک جوشکاری بغل دار دودی
  عینک جوشکاری بغل دار دودی ۶۶,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف ODESSA دودی
  عینک ایمنی کاناسیف ODESSA دودی ۳۰۴,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف CLASSIC سفید
  عینک ایمنی کاناسیف CLASSIC سفید ۲۷۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف FULCRUM XS سفید
  عینک ایمنی کاناسیف FULCRUM XS سفید ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 3 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف ECO دودی
  عینک ایمنی کاناسیف ECO دودی ۱۵۷,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 3 رای

 • عینک ایمنی اپتیک ۷۵۷ بغل توری سفید
  عینک ایمنی اپتیک ۷۵۷ بغل توری سفید ۸۸,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 3 رای

 • عینک ایمنی اپتیک S10  V-100 دودی
  عینک ایمنی اپتیک S10  V-100 دودی ۷۶,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 3 رای

 • عینک ایمنی اپتیک SL-B UV400 سفید
  عینک ایمنی اپتیک SL-B UV400 سفید ۶۶,۰۰۰ تومان

  3.7

  از 3 رای

 • عینک ایمنی اپتیک S10 WA100A دودی
  عینک ایمنی اپتیک S10 WA100A دودی ۷۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی اپتیک WA300A سفید
  عینک ایمنی اپتیک WA300A سفید ۹۴,۵۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی اپتیک R200 -Y88 زرد
  عینک ایمنی اپتیک R200 -Y88 زرد ۱۱۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی اپتیک G15 V200 دودی
  عینک ایمنی اپتیک G15 V200 دودی ۱۰۶,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی اپتیک BS200A سفید
  عینک ایمنی اپتیک BS200A سفید ۱۰۹,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • عینک جوشکاری اپتیک مادون قرمز IR5 Y20C دودی
 • عینک رو عینکی اپتیک BY20C سفید
  عینک رو عینکی اپتیک BY20C سفید ۶۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی اپتیک S06 اسپرت دودی
  عینک ایمنی اپتیک S06 اسپرت دودی ۳۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک جوشکاری اپتیک S04 دودی
  عینک جوشکاری اپتیک S04 دودی ۳۰,۵۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی اپتیک S03 اسپورت سفید
  عینک ایمنی اپتیک S03 اسپورت سفید ۲۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • عینک ایمنی اپتیک BWA200 سفید
  عینک ایمنی اپتیک BWA200 سفید ۹۳,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • عینک ایمنی PUREX مدل PU113 سفید
  عینک ایمنی PUREX مدل PU113 سفید ۳۷,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • عینک ایمنی اپتیک ۷۵۷ آبی
  عینک ایمنی اپتیک ۷۵۷ آبی ۸۸,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • عینک ایمنی اپتیک ۱۴۰P سفید
  عینک ایمنی اپتیک ۱۴۰P سفید ۱۰۲,۵۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی PAN TAIWAN مدل SE1161 آبی
  عینک ایمنی PAN TAIWAN مدل SE1161 آبی ۷۵۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی PAN TAIWAN مدل SE1160 دودی
  عینک ایمنی PAN TAIWAN مدل SE1160 دودی ۳۴۷,۲۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی PAN TAIWAN مدل SE2130 G5 دودی
  عینک ایمنی PAN TAIWAN مدل SE2130 G5 دودی ۳۴۲,۴۰۰ تومان

  3.0

  از 4 رای

 • عینک ایمنی JSP مدل EVO SPEC سفید
  عینک ایمنی JSP مدل EVO SPEC سفید ۲۸۸,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

عینک ایمنی محافظ چشم

رعایت بهداشت و ایمنی موضوعی است که همه مشاغل باید با آن کنار بیایند. هر شغلی به فراخور نیازمندی هایش ملزم به رعایت یکسری نکات بهداشتی و ایمنی است که با هدف صیانت از دارایی هایش به خصوص منابع انسانی باید انجام گیرد. برای برخی از مشاغل عینک ایمنی یک خرید اساسی خواهد بود. همانطور که دستکش کار برای محافظت از دست ها، لباس کار برای محافظت از بدن و کفش کار برای محافظت از پاها مورد استفاده قرار می گیرد، عینک ایمنی روش خوبی برای محافظت از چشم در برابر ذرات پرنده در مکان هایی مانند کارگاه ها، کارخانه ها و گاراژها است.

اهمیت عینک ایمنی

وجود یک ابزار حفاظتی برای چشم‌ها اهمیت بسیاری دارد زیرا چشم عضو بسیار حساسی است و پتانسیل آن را دارد که با کوچکترین ضربه آسیب جدی ببیند بنابراین نیاز است که حین کار ایمنی این عضو بدن به خوبی رعایت شود. عینک محافظ چشم معمولا دارای لنزهای شیشه‌ای یا پلاستیکی ‌اند که توسط یک سربند یا وسیله دیگر در جای خود محکم می ‌شوند تا از خود چشم و حدقه و اطراف آن در برابر خطرات محافظت کند.

عینک ایمنی محافظ ضروری است که توسط کارگرانی استفاده می شوند که بطور معمول وظایفی را انجام می دهند که چشم را در معرض آسیب های احتمالی قرار می دهد، بنابراین اگر کارمندان شما در محیط های پرخطر فعالیت کنند، استفاده از عینک ایمنی ضروری است. لازم به ذکر است که عینک‌های ایمنی اولین وسیله حفاظت از چشم‌هست اما ماسک‌ها نیز تا حدودی می توانند این کار را انجام دهند.

انواع عینک محافظ چشم

این اجسام و تهدیدات خارجی در محیط کار را میتوان به 4 دسته تقسیم کرد:

 • اول براده‌های فلزی و سایر ذرات ریز جامد مثل خورده‌های چوب
 • دوم ذرات ریز مایع مانند قطرات اسید و مواد شیمیایی
 • سوم نور شدید حاصل از عملیات جوشکاری
 • چهارم گازهای شیمیایی غیر سمی

برای هر کدام از ۴ دسته خطرات ذکر شده، عینک ایمنی خاصی باید استفاده شود. برای دسته اول عینک محافظ چشم سنگ زنی، برای دسته دوم عینک محافظ چشم آزمایشگاهی، برای دسته سوم عینک محافظ چشم جوشکاری و برای دسته چهارم گاگل ایمنی مورد استفاده قرار میگیرد. طبق نظر OSHA نیز محیط های کاری که در آنها امکان پرتاب هر چیزی مانند فلزات مذاب، مایعات شیمیایی، اسیدها، گازهای شیمیایی، بخارات و یا تابش مستقیم و شدید نور وجود دارد، مستلزم استفاده از عینک ایمنی هستند.

یک عینک ایمنی چگونه ارزیابی می شود؟

برای عوامل مختلف از جمله انتقال نور، محافظت در برابر اشعه و استحکام لنز، به عینک ایمنی رتبه های مختلفی داده می شود. امتیاز یک جفت عینک ایمنی که ممکن است در یک کارخانه برای محافظت در برابر پاشیدن ذرات مورد نیاز باشد با یک جفت مناسب برای کار در فضای باز در نور آفتاب متفاوت خواهد بود. برای یافتن عینک ایمنی مناسب، انجام ارزیابی کامل در منطقه کاری خود امری ضروری است.

آیا در استفاده از عینک ایمنی محدودیت زمانی وجود دارد؟

پوشیدن عینک ایمنی تا زمانی که به محافظت از چشم نیاز باشد موردی ندارد. برخی از کارگران نگران هستند که استفاده طولانی مدت ممکن است برای چشمان آنها ضرر داشته باشد، اما تحقیقات چنین چیزی را نشان نداده اند.

اگر احساس کردید که چشمان شما بعد از مدت طولانی با استفاده از عینک ایمنی آسیب دیده است، ممکن است بدلیل کار در نور زیاد و یا فشار کلی چشم باشد. اگر فکر می کنید عینک محافظ چشم باعث ناراحتی یا فشار چشم شده، بررسی کنید که آیا عینک ایمنی که تهیه کرده اید از کیفیت مطلوبی برخوردار است یا خیر.

شرایط نگهداری از عینک های ایمنی محافظ چشم

اگر می خواهید عینک ایمنی دوام داشته باشد، بسیار مهم است که از آنها به خوبی نگهداری کنید و مرتباً تمیز شوند. همه کارکنان باید بدانند که چگونه تجهیزات ایمنی خود را تمیز کنند و در پایان هر شیفت کاری یا جلسه امکان انجام این کار نیز فراهم می شود. کارگران باید برای هر جفت عینک ایمنی دستورالعمل خاص تمیز کردن را رعایت کنند، اما اکثر آنها را می توان به راحتی با استفاده از آب و یکپارچه نرم تمیز کرد.

اگر کارگری ملزم به استفاده از عینک طبی باشد چگونه میتواند از عینک ایمنی محافظ چشم استفاده کند؟

برای کارگرانی که از عینک طبی تجویز شده توسط پزشک استفاده می کنند، بهترین راه حل خرید یک جفت عینک ایمنی است که بالای لبه عینک معمولی قرار بگیرد.

بهترین عینک ایمنی محافظ چشم کدام هستند؟

انتخاب عینک ایمنی با توجه به نوع موقعیتی که قرار است در آنها استفاده شود صورت می گیرد بنابراین نمی توان گفت بهترین عینک کدام است اما با توجه به بودجه ای که دارید می توانید انواع عینک ها با ویژگیهای جانبی مثل داشتن محافظ اضافی در طرفین یا پیشانی و بینی، محافظ در برابر اشعه ماوراء بنفش و  نور شدید و یا دارا بودن شیشه های ضد بخار را تهیه کنید.

در بعضی موارد، این محافظ ها قابل جدا شدن هستند. برای تعیین اینکه چه نوع محافظ جانبی ای مناسب است نیز باید در مورد موضوعات خاصی که کارمندانتان با آن روبرو هستید، فکر کنید.

صرف نظر از کارهایی که انجام می دهید، چه در حال انجام وظیفه مهم چه در محل کار و چه در خانه باشید، توصیه می شود راحت ترین عینک ایمنی را استفاده کنید، به خصوص اگر کاری که در حال انجام آن هستید طوری است که احتمال پاشیدن ذرات مذکور به اطراف وجود دارد.

فراموش نکنید که محافظت از چشم‌ها بسیار حائز اهمیت است و به سادگی از آن عبور نکرده و پشت گوش نیاندازید. با دانستن آنکه بیشتر چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهید عینک محافظ چشم مورد نظر را که بیشترین میزان ایمنی در آن رعایت شده انتخاب کرده و حتما مورد استفاده قرار دهید.

مقایسه ( 0 مورد )

تماس بگیرید!