فیلتر براساس قیمت :
محصولات پر امتیاز

نمایش ۱ - ۶۰ کالا از ۱۱۲

 • عینک جوشکاری اتوماتیک سبز
  عینک جوشکاری اتوماتیک سبز ۵۷۶,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • عینک گاگل یونکس سوپاپ دار سفید
  عینک گاگل یونکس سوپاپ دار سفید ۷۲۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • عینک ایمنی بغل توری سفید
  عینک ایمنی بغل توری سفید ۲۲۳,۲۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • عینک ایمنی ولتکس MO 091 سفید
  عینک ایمنی ولتکس MO 091 سفید ۲۲۰,۸۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی ولتکس UD89
  عینک ایمنی ولتکس UD89 ۱۹۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی ولتکس UD29
  عینک ایمنی ولتکس UD29 ۲۴۹,۶۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی ولتکس UD221
 • عینک ایمنی ولتکس UD109
 • عینک ایمنی ولتکس UD171
  عینک ایمنی ولتکس UD171 ۲۰۵,۲۰۰ تومان

  4.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی ولتکس UD161
  عینک ایمنی ولتکس UD161 ۲۰۵,۲۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی ولتکس UD12
  عینک ایمنی ولتکس UD12 ۲۳۲,۸۰۰ تومان

  3.5

  از 2 رای

 • عینک ایمنی ولتکس UD121
  عینک ایمنی ولتکس UD121 ۲۰۵,۲۰۰ تومان

  3.7

  از 3 رای

 • عینک ایمنی تُرک ریگلاژی سفید
  عینک ایمنی تُرک ریگلاژی سفید ۱۰۵,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی ۳M مشکی
  عینک ایمنی ۳M مشکی ۳۸۴,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی AO FUEL نارنجی طوسی
  عینک ایمنی AO FUEL نارنجی طوسی ۶۹۶,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی AO FUEL آبی طوسی
  عینک ایمنی AO FUEL آبی طوسی ۵۴۰,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • عینک جوشکاری گاگل سل استرام قهوه ای
  عینک جوشکاری گاگل سل استرام قهوه ای ۴۲۲,۴۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی BACOU DALLOZ مدل PUL SAFE سفید
  عینک ایمنی BACOU DALLOZ مدل PUL SAFE سفید ۳۳۶,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • عینک جوشکاری دو جداره یونیکو قرمز
  عینک جوشکاری دو جداره یونیکو قرمز ۴۳۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف ICARO سفید
  عینک ایمنی کاناسیف ICARO سفید ۴۲۶,۰۰۰ تومان

  3.3

  از 3 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف  CURV-I دودی
  عینک ایمنی کاناسیف  CURV-I دودی ۴۰۳,۲۰۰ تومان

  3.3

  از 3 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف LITE دودی
  عینک ایمنی کاناسیف LITE دودی ۳۰۷,۲۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف OREX دودی
  عینک ایمنی کاناسیف OREX دودی ۳۴۸,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف SAMARAY دودی
  عینک ایمنی کاناسیف SAMARAY دودی ۳۴۵,۶۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف SEEL دودی
  عینک ایمنی کاناسیف SEEL دودی ۳۶۴,۸۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف INOGRIP دودی
  عینک ایمنی کاناسیف INOGRIP دودی ۴۲۲,۴۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف  LITE زرد
  عینک ایمنی کاناسیف  LITE زرد ۳۰۷,۲۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف CURV-I سبز
  عینک ایمنی کاناسیف CURV-I سبز ۷۴۸,۸۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف ODESSA دودی
  عینک ایمنی کاناسیف ODESSA دودی ۳۶۴,۸۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف CLASSIC سفید
  عینک ایمنی کاناسیف CLASSIC سفید ۳۲۶,۴۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف FULCRUM XS سفید
  عینک ایمنی کاناسیف FULCRUM XS سفید ۳۸۴,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 3 رای

 • عینک ایمنی کاناسیف ECO دودی
  عینک ایمنی کاناسیف ECO دودی ۱۸۸,۴۰۰ تومان

  4.0

  از 3 رای

 • عینک ایمنی اپتیک ۷۵۷ بغل توری سفید
  عینک ایمنی اپتیک ۷۵۷ بغل توری سفید ۱۱۴,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 3 رای

 • عینک ایمنی اپتیک WA300A سفید
  عینک ایمنی اپتیک WA300A سفید ۱۱۳,۴۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی اپتیک S06 اسپرت دودی
  عینک ایمنی اپتیک S06 اسپرت دودی ۳۶,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک جوشکاری اپتیک S04 دودی
  عینک جوشکاری اپتیک S04 دودی ۳۹,۶۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی اپتیک S03 اسپورت سفید
  عینک ایمنی اپتیک S03 اسپورت سفید ۲۴,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • عینک ایمنی PAN TAIWAN مدل SE1161 آبی
  عینک ایمنی PAN TAIWAN مدل SE1161 آبی ۹۰۲,۴۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی PAN TAIWAN مدل SE1160 دودی
  عینک ایمنی PAN TAIWAN مدل SE1160 دودی ۴۵۹,۶۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی PAN TAIWAN مدل SE2130 G5 دودی
  عینک ایمنی PAN TAIWAN مدل SE2130 G5 دودی ۴۱۱,۶۰۰ تومان

  3.0

  از 4 رای

 • عینک ایمنی JSP مدل EVO SPEC سفید
  عینک ایمنی JSP مدل EVO SPEC سفید ۳۴۵,۶۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • عینک ایمنی WIN HERMES بغل توری SG1215 دودی
  عینک ایمنی WIN HERMES بغل توری SG1215 دودی ۲۷۸,۴۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • عینک ایمنی  WIN HERMES مدل SE2130 G3 سبز
  عینک ایمنی  WIN HERMES مدل SE2130 G3 سبز ۳۶۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • عینک ایمنی WIN HERMES مدل SE2130 سفید
  عینک ایمنی WIN HERMES مدل SE2130 سفید ۲۲۳,۰۸۰ تومان

  5.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی WIN HERMES مدل P650F  SDE2172 دودی
  عینک ایمنی WIN HERMES مدل P650F  SDE2172 دودی ۱۹۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک جوشکاری دو نقابه SE1140 PAN TAIWAN سبز
  عینک جوشکاری دو نقابه SE1140 PAN TAIWAN سبز ۴۱۱,۶۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • عینک جوشکاری دو نقابه SE1150 A612 PAN TAIWAN سبز
 • عینک ایمنی WIN HERMES مدل P650A  SDE2172 سفید
  عینک ایمنی WIN HERMES مدل P650A  SDE2172 سفید ۱۹۲,۰۰۰ تومان

  5.0

  از 1 رای

 • عینک رو عینکی P660 B SE2172 PAN TAIWAN دودی
  عینک رو عینکی P660 B SE2172 PAN TAIWAN دودی ۱۹۲,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • عینک رو عینکی P660B PAN TAIWAN دودی
  عینک رو عینکی P660B PAN TAIWAN دودی ۱۶۵,۶۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • عینک رو عینکی P660 SE2160 PAN TAIWAN سفید
  عینک رو عینکی P660 SE2160 PAN TAIWAN سفید ۱۹۲,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • عینک ایمنی UVEX مدل I-3 سفید
  عینک ایمنی UVEX مدل I-3 سفید ۵۹۵,۲۰۰ تومان

  5.0

  از 1 رای

 • عینک جوشکاری UVEX ۹۱۶۸ دودی
  عینک جوشکاری UVEX ۹۱۶۸ دودی ۷۱۰,۴۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

عینک ایمنی محافظ چشم

رعایت بهداشت و ایمنی موضوعی است که همه مشاغل باید با آن کنار بیایند. هر شغلی به فراخور نیازمندی هایش ملزم به رعایت یکسری نکات بهداشتی و ایمنی است که با هدف صیانت از دارایی هایش به خصوص منابع انسانی باید انجام گیرد. برای برخی از مشاغل عینک ایمنی یک خرید اساسی خواهد بود. همانطور که دستکش کار برای محافظت از دست ها، لباس کار برای محافظت از بدن و کفش کار برای محافظت از پاها مورد استفاده قرار می گیرد، عینک ایمنی روش خوبی برای محافظت از چشم در برابر ذرات پرنده در مکان هایی مانند کارگاه ها، کارخانه ها و گاراژها است.

اهمیت عینک ایمنی

وجود یک ابزار حفاظتی برای چشم‌ها اهمیت بسیاری دارد زیرا چشم عضو بسیار حساسی است و پتانسیل آن را دارد که با کوچکترین ضربه آسیب جدی ببیند بنابراین نیاز است که حین کار ایمنی این عضو بدن به خوبی رعایت شود. عینک محافظ چشم معمولا دارای لنزهای شیشه‌ای یا پلاستیکی ‌اند که توسط یک سربند یا وسیله دیگر در جای خود محکم می ‌شوند تا از خود چشم و حدقه و اطراف آن در برابر خطرات محافظت کند.

عینک ایمنی محافظ ضروری است که توسط کارگرانی استفاده می شوند که بطور معمول وظایفی را انجام می دهند که چشم را در معرض آسیب های احتمالی قرار می دهد، بنابراین اگر کارمندان شما در محیط های پرخطر فعالیت کنند، استفاده از عینک ایمنی ضروری است. لازم به ذکر است که عینک‌های ایمنی اولین وسیله حفاظت از چشم‌هست اما ماسک‌ها نیز تا حدودی می توانند این کار را انجام دهند.

انواع عینک محافظ چشم

این اجسام و تهدیدات خارجی در محیط کار را میتوان به 4 دسته تقسیم کرد:

 • اول براده‌های فلزی و سایر ذرات ریز جامد مثل خورده‌های چوب
 • دوم ذرات ریز مایع مانند قطرات اسید و مواد شیمیایی
 • سوم نور شدید حاصل از عملیات جوشکاری
 • چهارم گازهای شیمیایی غیر سمی

برای هر کدام از ۴ دسته خطرات ذکر شده، عینک ایمنی خاصی باید استفاده شود. برای دسته اول عینک محافظ چشم سنگ زنی، برای دسته دوم عینک محافظ چشم آزمایشگاهی، برای دسته سوم عینک محافظ چشم جوشکاری و برای دسته چهارم گاگل ایمنی مورد استفاده قرار میگیرد. طبق نظر OSHA نیز محیط های کاری که در آنها امکان پرتاب هر چیزی مانند فلزات مذاب، مایعات شیمیایی، اسیدها، گازهای شیمیایی، بخارات و یا تابش مستقیم و شدید نور وجود دارد، مستلزم استفاده از عینک ایمنی هستند.

یک عینک ایمنی چگونه ارزیابی می شود؟

برای عوامل مختلف از جمله انتقال نور، محافظت در برابر اشعه و استحکام لنز، به عینک ایمنی رتبه های مختلفی داده می شود. امتیاز یک جفت عینک ایمنی که ممکن است در یک کارخانه برای محافظت در برابر پاشیدن ذرات مورد نیاز باشد با یک جفت مناسب برای کار در فضای باز در نور آفتاب متفاوت خواهد بود. برای یافتن عینک ایمنی مناسب، انجام ارزیابی کامل در منطقه کاری خود امری ضروری است.

آیا در استفاده از عینک ایمنی محدودیت زمانی وجود دارد؟

پوشیدن عینک ایمنی تا زمانی که به محافظت از چشم نیاز باشد موردی ندارد. برخی از کارگران نگران هستند که استفاده طولانی مدت ممکن است برای چشمان آنها ضرر داشته باشد، اما تحقیقات چنین چیزی را نشان نداده اند.

اگر احساس کردید که چشمان شما بعد از مدت طولانی با استفاده از عینک ایمنی آسیب دیده است، ممکن است بدلیل کار در نور زیاد و یا فشار کلی چشم باشد. اگر فکر می کنید عینک محافظ چشم باعث ناراحتی یا فشار چشم شده، بررسی کنید که آیا عینک ایمنی که تهیه کرده اید از کیفیت مطلوبی برخوردار است یا خیر.

شرایط نگهداری از عینک های ایمنی محافظ چشم

اگر می خواهید عینک ایمنی دوام داشته باشد، بسیار مهم است که از آنها به خوبی نگهداری کنید و مرتباً تمیز شوند. همه کارکنان باید بدانند که چگونه تجهیزات ایمنی خود را تمیز کنند و در پایان هر شیفت کاری یا جلسه امکان انجام این کار نیز فراهم می شود. کارگران باید برای هر جفت عینک ایمنی دستورالعمل خاص تمیز کردن را رعایت کنند، اما اکثر آنها را می توان به راحتی با استفاده از آب و یکپارچه نرم تمیز کرد.

اگر کارگری ملزم به استفاده از عینک طبی باشد چگونه میتواند از عینک ایمنی محافظ چشم استفاده کند؟

برای کارگرانی که از عینک طبی تجویز شده توسط پزشک استفاده می کنند، بهترین راه حل خرید یک جفت عینک ایمنی است که بالای لبه عینک معمولی قرار بگیرد.

بهترین عینک ایمنی محافظ چشم کدام هستند؟

انتخاب عینک ایمنی با توجه به نوع موقعیتی که قرار است در آنها استفاده شود صورت می گیرد بنابراین نمی توان گفت بهترین عینک کدام است اما با توجه به بودجه ای که دارید می توانید انواع عینک ها با ویژگیهای جانبی مثل داشتن محافظ اضافی در طرفین یا پیشانی و بینی، محافظ در برابر اشعه ماوراء بنفش و  نور شدید و یا دارا بودن شیشه های ضد بخار را تهیه کنید.

در بعضی موارد، این محافظ ها قابل جدا شدن هستند. برای تعیین اینکه چه نوع محافظ جانبی ای مناسب است نیز باید در مورد موضوعات خاصی که کارمندانتان با آن روبرو هستید، فکر کنید.

صرف نظر از کارهایی که انجام می دهید، چه در حال انجام وظیفه مهم چه در محل کار و چه در خانه باشید، توصیه می شود راحت ترین عینک ایمنی را استفاده کنید، به خصوص اگر کاری که در حال انجام آن هستید طوری است که احتمال پاشیدن ذرات مذکور به اطراف وجود دارد.

فراموش نکنید که محافظت از چشم‌ها بسیار حائز اهمیت است و به سادگی از آن عبور نکرده و پشت گوش نیاندازید. با دانستن آنکه بیشتر چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهید عینک محافظ چشم مورد نظر را که بیشترین میزان ایمنی در آن رعایت شده انتخاب کرده و حتما مورد استفاده قرار دهید.

مقایسه ( 0 مورد )

تماس بگیرید!