• تسمه آویز ایمنی طول ۱۴۰سانتی متری، ای زد هفتصد – AZ 700، پروتکت – PROTEKT، تسمه حمل بار، آبی، ساخت لهستان

  0 out of 5
  • کاربرد : در شرایط عدم وجود تکیه گاه مناسب برای اتصال قلاب و…
  • جنس : پلی آمید / پلی استر
  • رنگ : آبی
  • وزن خالص محصول : ۷۱۵ گرم
  • اندازه / ابعاد : ۱۴۰ سانتی متر
  • پهنای تسمه : ۴۵ میلیمتر
  • استاندارد :  EN795 ClassB
  • مدل : ای زد هفتصد – AZ 700
  • برند : پروتکت – PROTEKT
  • کشور سازنده : لهستان
  144,000 تومان
 • تسمه ترمز دار ضد شوک ، رولکس – ROLEX ، پروتکت – PROTEKT ، تسمه حمل بار، ساخت لهستان

  0 out of 5
  • کاربرد : حمل بار
  • طول : ۲۰۰ سانتی متر
  • وزن خالص محصول : ۳۰۰۰ گرم
  • استاندارد : CE 0082
  • مدل : رولکس – ROLEX
  • برند : پروتکت – PROTEKT
  • کشور سازنده : لهستان
  297,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۱۲ تنی ، ۱۰ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۱۰ متر
  • اوزان : ۱۲ تنی
  • برند : متفرقه
  • کشور سازنده : چین
  313,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۱۲ تنی ، ۱۱ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۱۱ متر
  • اوزان : ۱۲ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  344,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۱۲ تنی ، ۱۲ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۱۲ متر
  • اوزان : ۱۲ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  375,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۱۲ تنی ، ۲ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۲ متر
  • اوزان : ۱۲ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  63,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۱۲ تنی ، ۳ متر

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۳ متر
  • اوزان : ۱۲ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  94,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۱۲ تنی ، ۴ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۴ متر
  • اوزان : ۱۲ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  125,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۱۲ تنی ، ۶ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۶ متر
  • اوزان : ۱۲ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  188,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۱۲ تنی ، ۷ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۷ متر
  • اوزان : ۱۲ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  220,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۱۲ تنی ، ۸ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۸ متر
  • اوزان : ۱۲ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  250,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۱۲ تنی ، ۹ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۹ متر
  • اوزان : ۱۲ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  282,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۱۲ تنی ،۱متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۱ متر
  • اوزان : ۱۲ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  31,500 تومان
 • تسمه حمل بار ۱۲ تنی، ۵ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۵ متر
  • اوزان : ۱۲ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  157,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۳ تنی ، ۱۰ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۱۰ متر
  • اوزان : ۳ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  159,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۳ تنی ، ۱۱ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۱۱ متر
  • اوزان : ۳ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  175,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۳ تنی ، ۲ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۲ متر
  • اوزان : ۳ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  32,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۳ تنی ، ۳ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۳ متر
  • اوزان : ۳ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  47,500 تومان
 • تسمه حمل بار ۳ تنی ، ۵ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۵ متر
  • اوزان : ۳ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  79,500 تومان
 • تسمه حمل بار ۳ تنی ، ۶ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۶ متر
  • اوزان : ۳ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  95,500 تومان
 • تسمه حمل بار ۳ تنی ، ۷ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۷ متر
  • اوزان : ۳ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  111,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۳ تنی ، ۸ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۸ متر
  • اوزان : ۳ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  128,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۳ تنی ،۱ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۱ متر
  • اوزان : ۳ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  16,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۳ تنی، ۱۲ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۱۲ متر
  • اوزان : ۳ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  190,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۳ تنی، ۴ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۴ متر
  • اوزان : ۳ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  63,500 تومان
 • تسمه حمل بار ۳ تنی، ۹ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۹ متر
  • اوزان : ۳ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  143,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۶ تنی ، ۱۱ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۱۱ متر
  • اوزان : ۶ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  263,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۶ تنی ، ۱۲ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۱۲ متر
  • اوزان : ۶ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  286,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۶ تنی ، ۲ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۲ متر
  • اوزان : ۶ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  47,500 تومان
 • تسمه حمل بار ۶ تنی ، ۳ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۳ متر
  • اوزان : ۶ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  72,000 تومان
 • تسمه حمل بار ۶ تنی ، ۴ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۴ متر
  • اوزان : ۶ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  95,500 تومان
 • تسمه حمل بار ۶ تنی ، ۵ متری

  0 out of 5
  • کاربرد : جهت حمل بار
  • جنس : ابریشم
  • رنگ : سبز
  • متراژ : ۵ متر
  • اوزان : ۶ تنی
  • برند : ابزار ایمنی شهپر
  • کشور سازنده : چین
  96,000 تومان