طناب ابریشمی
نمایش 16 محصول از 30 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • طناب نیمه استاتیک گیلمونت ۳۰ متری، ابزار ایمنی شهپر، طناب ابریشمی، سفید، ایرانی

  ۱,۱۸۳,۲۰۰ تومان
  ۱,۱۸۳,۲۰۰ تومان
 • طناب استاتیک ابریشمی، نمره ۱۲، ۵۰ متری، ابزار ایمنی شهپر، طناب ابریشمی، آبی، کره ای

  ۲,۵۸۴,۰۰۰ تومان
  ۲,۵۸۴,۰۰۰ تومان
 • طناب سه رشته ای ابریشمی، نمره ۲۴، ۲۳۰ متری، ابزار ایمنی شهپر، طناب ابریشمی، سفید، کره ای

  ۱۰,۹۴۸,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۹۴۸,۰۰۰ تومان
 • طناب سه رشته ای ابریشمی، نمره ۲۰، ۲۳۰ متری، ابزار ایمنی شهپر، طناب ابریشمی، سفید، کره ای

  ۷,۵۰۷,۲۰۰ تومان
  ۷,۵۰۷,۲۰۰ تومان
 • طناب سه رشته ای ابریشمی نمره ۱۸، ۲۳۰ متری، ابزار ایمنی شهپر، طناب ابریشمی، سفید، کره ای

  ۶,۲۵۶,۰۰۰ تومان
  ۶,۲۵۶,۰۰۰ تومان
 • طناب سه رشته ای ابریشمی نمره ۱۴ یک متری، ابزار ایمنی شهپر، طناب ابریشمی، سفید، کره ای

  ۱۹,۱۰۰ تومان
  ۱۹,۱۰۰ تومان
 • طناب سه رشته ای ابریشمی نمره ۱۲ یک متری، ابزار ایمنی شهپر، طناب ابریشمی، سفید، کره ای

  ۱۶,۴۰۰ تومان
  ۱۶,۴۰۰ تومان
 • طناب سه رشته ای ابریشمی نمره ۱۰، ۲۳۰ متری، ابزار ایمنی شهپر، طناب ابریشمی، سفید، کره ای

  ۳,۱۲۸,۰۰۰ تومان
  ۳,۱۲۸,۰۰۰ تومان
 • طناب سه رشته ای ابریشمی نمره ۸، ۲۳۰ متری، ابزار ایمنی شهپر، طناب ابریشمی، سفید، کره ای

  ۲,۵۰۲,۴۰۰ تومان
  ۲,۵۰۲,۴۰۰ تومان
 • طناب سه رشته ای ابریشمی نمره ۶، ۲۳۰ متری، ابزار ایمنی شهپر، طناب ابریشمی، سفید، کره ای

  ۴,۱۶۰,۳۰۰ تومان
  ۴,۱۶۰,۳۰۰ تومان
 • طناب سه رشته ای ابریشمی نمره ۱۶ یک متری، ابزار ایمنی شهپر، طناب ابریشمی، سفید، کره ای

  ۲۱,۸۰۰ تومان
  ۲۱,۸۰۰ تومان
 • طناب رابط قابل تنظیم سیم بانی، پروت سه – PROT3، پروتکت -PROTEKT، طناب ابریشمی، سفید، ساخت لهستان

  ۷۱۶,۰۰۰ تومان
  ۷۱۶,۰۰۰ تومان
 • آویز نفر جهت ورود و خروج در چاه، ای تی سیصد/ صفر دو – AT300/02، پروتکت – PROTEKT، طناب ابریشمی

  ۷۶۱,۰۰۰ تومان
  ۷۶۱,۰۰۰ تومان
 • سیستم ترمز ای سی صفر چهل – AC040، پروتکت – PROTEKT، طناب ابریشمی، نقره ای، ساخت لهستان

  ۸۱۰,۰۰۰ تومان
  ۸۱۰,۰۰۰ تومان
 • سیستم ترمز ضد شوک قلاب دار، ای سی صفر ده – AC010، پروتکت – PROTEKT، طناب ابریشمی، نقره ای، ساخت لهستان

  ۱,۱۲۰,۵۰۰ تومان
  ۱,۱۲۰,۵۰۰ تومان
 • طناب ۲۰ متری قطر۱۲ میلی متر، ای سی صفر چهل – AC040، پروتکت – PROTEKT، طناب ابریشمی، سفید، ساخت لهستان

  ۸۶۴,۰۰۰ تومان
  ۸۶۴,۰۰۰ تومان