فیلتر براساس قیمت :
محصولات پر امتیاز

نمایش ۱ - ۶۰ کالا از ۹۸

 • پوتین ایمنی عایق برق SAFETY JOGER MARS
  پوتین ایمنی عایق برق SAFETY JOGER MARS ۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • کفش عایق برق سیفتی جوگر پولوتو قهوه ای
  کفش عایق برق سیفتی جوگر پولوتو قهوه ای ۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • پوتین ایمنی شهپر یونکس مشکی
  پوتین ایمنی شهپر یونکس مشکی ۴۲۲,۴۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • کفش ایمنی شهپر یونکس مشکی
  کفش ایمنی شهپر یونکس مشکی ۴۳۴,۴۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • پوتین عایق برق آقانژاد ساق بلند مشکی
  پوتین عایق برق آقانژاد ساق بلند مشکی ۳۱۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • کفش ایمنی یونکس تابستانی مشکی
  کفش ایمنی یونکس تابستانی مشکی ۳۱۸,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • پوتین عایق برق یحیی کد ۹۹۹ قهوه ای
  پوتین عایق برق یحیی کد ۹۹۹ قهوه ای ۶۱۴,۴۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • پوتین ایمنی ولتکس ۲۰۸ قهوه ای
  پوتین ایمنی ولتکس ۲۰۸ قهوه ای ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پوتین ایمنی سیفتی جوگر پاور ۲ مشکی
  پوتین ایمنی سیفتی جوگر پاور ۲ مشکی ۱,۳۰۰,۲۰۰ تومان

  4.5

  از 2 رای

 • پوتین ایمنی سیفتی جوگر جئوس قهوه ای
  پوتین ایمنی سیفتی جوگر جئوس قهوه ای ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

  5.0

  از 3 رای

 • پوتین ایمنی یحیی کد ۱۰۹ قهوه ای
  پوتین ایمنی یحیی کد ۱۰۹ قهوه ای ۵۳۷,۶۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • کفش ایمنی یحیی کد ۸۹ مشکی
  کفش ایمنی یحیی کد ۸۹ مشکی ۵۰۴,۰۰۰ تومان

  3.7

  از 3 رای

 • پوتین عایق برق پزول کلوین قهوه ای
  پوتین عایق برق پزول کلوین قهوه ای ۹۹۰,۰۰۰ تومان

  3.7

  از 3 رای

 • چکمه عایق برق پزول کن یون مشکی
  چکمه عایق برق پزول کن یون مشکی ۱,۰۴۱,۶۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • پوتین ایمنی ای ترین مشکی
  پوتین ایمنی ای ترین مشکی ۳۵۴,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • کفش ایمنی ای ترین مشکی
  کفش ایمنی ای ترین مشکی ۳۵۴,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • پوتین ایمنی ایمن پا جوگر مشکی
  پوتین ایمنی ایمن پا جوگر مشکی ۵۷۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • پوتین ایمنی ایمن پا بیس هورس قهوه ای
  پوتین ایمنی ایمن پا بیس هورس قهوه ای ۵۴۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • پوتین ایمنی ایمن پا بیس عایق برق مشکی
  پوتین ایمنی ایمن پا بیس عایق برق مشکی ۵۴۰,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • پوتین ایمنی ایمن پا آلفا مشکی
  پوتین ایمنی ایمن پا آلفا مشکی ۳۶۴,۸۰۰ تومان

  4.0

  از 2 رای

 • پوتین ایمنی ایمن پا نیو تری مکس طوسی
  پوتین ایمنی ایمن پا نیو تری مکس طوسی ۵۳۲,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پوتین ایمنی ایمن پا تری ام مشکی
  پوتین ایمنی ایمن پا تری ام مشکی ۴۶۱,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پوتین ایمنی ایمن پا تری مکس قهوه ای
  پوتین ایمنی ایمن پا تری مکس قهوه ای ۴۸۴,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • کفش ایمنی ایمن پا بتا مشکی
  کفش ایمنی ایمن پا بتا مشکی ۳۴۱,۰۰۰ تومان

  3.5

  از 2 رای

 • پوتین ایمنی آریا مشکی
  پوتین ایمنی آریا مشکی ۳۳۶,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • کفش ایمنی آریا مشکی
  کفش ایمنی آریا مشکی ۳۳۶,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پوتین عایق برق کوشا مشکی
  پوتین عایق برق کوشا مشکی ۳۰۷,۲۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پوتین ایمنی ولتکس در دو رنگ
  پوتین ایمنی ولتکس در دو رنگ ۲,۰۸۸,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پوتین ایمنی ایمن پیما دنیز مشکی
  پوتین ایمنی ایمن پیما دنیز مشکی ۳۸۵,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پوتین ایمنی ارک ریما خاکستری
  پوتین ایمنی ارک ریما خاکستری ۵۵۲,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • کفش عایق برق کوشا مشکی
  کفش عایق برق کوشا مشکی ۳۰۷,۲۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • کفش ایمنی کوشا مشکی
  کفش ایمنی کوشا مشکی ۳۰۷,۲۰۰ تومان

  4.5

  از 2 رای

 • پوتین عایق برق شهپر مشکی
  پوتین عایق برق شهپر مشکی ۴۱۰,۰۰۰ تومان

  4.5

  از 2 رای

 • پوتین ایمنی اکولوژی کوشا مشکی
  پوتین ایمنی اکولوژی کوشا مشکی ۳۳۶,۰۰۰ تومان

  3.7

  از 3 رای

 • کفش ایمنی کلار مدل کواترو ۷۲۱۰ مشکی
  کفش ایمنی کلار مدل کواترو ۷۲۱۰ مشکی ۶۴۳,۲۰۰ تومان

  3.7

  از 3 رای

 • کفش ایمنی کلار مدل کلار ۸۴۱۱ مشکی
  کفش ایمنی کلار مدل کلار ۸۴۱۱ مشکی ۲۷۳,۲۴۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • کفش ایمنی اکولوژی کار مشکی
  کفش ایمنی اکولوژی کار مشکی ۳۳۶,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • کفش ایمنی شهپر آریانا مشکی
  کفش ایمنی شهپر آریانا مشکی ۲۹۰,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 2 رای

 • کفش ایمنی شهپر آفاق مشکی
  کفش ایمنی شهپر آفاق مشکی ۳۳۰,۰۰۰ تومان

  4.8

  از 9 رای

 • کفش ایمنی شهپر کاپدار مشکی
  کفش ایمنی شهپر کاپدار مشکی ۲۷۹,۰۰۰ تومان

  3.7

  از 3 رای

 • پوتین ایمنی کلار مدل کلار ۸۴۲۴ مشکی
  پوتین ایمنی کلار مدل کلار ۸۴۲۴ مشکی ۲۹۱,۷۲۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • پوتین ایمنی کلار مدل کواترو ۷۲۲۰ مشکی
 • پوتین ایمنی اکولوژی کار مشکی
  پوتین ایمنی اکولوژی کار مشکی ۳۳۶,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • پوتین ایمنی شهپر آفاق مشکی
  پوتین ایمنی شهپر آفاق مشکی ۳۴۰,۰۰۰ تومان

  4.3

  از 3 رای

 • پوتین ایمنی شهپر پاناما مشکی
  پوتین ایمنی شهپر پاناما مشکی ۳۰۰,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • پوتین ایمنی اکولوژی گسترش مشکی
 • کفش ایمنی سیفتی جوگر فورس ۲ مکشی
 • کفش ایمنی سیفتی جوگر گلکسی قهوه ای
 • کفش ایمنی کاویان اکولوژی مشکی
 • کفش ایمنی یحیی کد ۱۰۸ قهوه ای
 • پوتین عایق برق یحیی کد ۹۹۹ مشکی

کفش کار  و خرید کفش ایمنی

همه افراد برای هر موقعیت و مکانی پوشش مناسب با آن محیط را به تن می کنند. یکی از پوشش های مهم که نیازمند توجه بیشتری است، کفش مناسب می باشد. همانطور که کفش مناسب ورزش و مهمانی دارید باید کفش کار هم در جاکفشی داشته باشید.

کفشی که شما هنگام کار و فعالیت به پا می کنید و در آن احساس راحتی می کنید را کفش کار می گویند. اما هر کفشی مناسب کار نیست. می گویند پا قلب دوم آدم است. پس در انتخاب کفشی که مدت زمان زیادی به پای خود می کنید دقت کنید.

مناسب ترین کفشی که می توانید هنگام کار و فعالیت به پای خود کنید و ایمنی پاهای خود را تضمین کنید کفش ایمنی است.

کفش ایمنی بسته به موقعیت شغلی و خطرهای موجود در محیط می تواند فرق کند. اما ویژگی های بهترین کفش ایمنی چیست؟

مهم ترین نکاتی که باید در انتخاب کفش ایمنی آن ها را در نظر بگیرید محافظت از پا در برابر خطراتی مانند سقوط اجسام و در نتیجه ضرب دیدگی پا، لیز نخوردن و عدم لغزش بر روی سطوح و اینکه مسائل بهداشتی در آن رعایت شده باشد.

برای مسئله محافظت از پا در برابر ضرب دیدگی باید سرپنجه کفش محکم باشد تا در مقابل آسیب های وارد شده مقاوم گردد. راهکاری که در کفش های ایمنی اندیشیده شده این است که در سر پنجه کفش فولاد به کار رفته باشد. فولادی که آب شده و در کفش کار بکار رفته تا حفاظت انگشتان پا را برعهده داشته باشد در صورتی که نتواند وزن ضربه وارده را تحمل کند خودش عامل خطر تلقی و موجب قطع شدن انگشتان پا می شود.

نکات مهم هنگام خرید کفش ایمنی

جنس کفش کار باید مسائل بهداشتی و تنفس پا را در نظر بگیرد و ارگونومی باشد. ارگونومی یک سری نکات است که برای بالا بردن کیفیت، راحتی و سلامت باید رعایت شود. اگر کفش کار مناسب نباشد می تواند در طولانی مدت باعث آسیب زدن به ستون فقرات شود. اگر برای تان پیش آمده  که گرفتگی های ستون فقرات دارید، پشت کمرتان می گیرد و سر درد دارید می تواند همگی علائم ناشی از استفاده از کفش کار نامناسب و نا ایمن باشد. خرید پوتین نظامی، کفش ورزشی، کفش اداری و… هر کدام برای هدف خاصی می باشند. پس برای خرید کفش کار نیز باید شرایط و خطرات محیط کار در نظر گرفته و هدفمند انتخاب شود.

پا باید بتواند در کفش کار نفس بکشد و دارای آستری مناسب باشد. مشاهده شده است که افراد در استفاده حتی کوتاه مدت از کفش کار دچار میخچه و قارچ در ناحیه پا شده اند و یا پا بوی نامطبوعی به خود می گیرد. این نشانه های این است که کفش کارتان مسائل بهداشتی را برای شما به طور کامل فراهم نمی کند. در واقع اگر کفش و لباس کار شما استاندارد طراحی و تولید شده باشد هیچ کدام از این مسائل اتفاق نمی افتد.

کف زیرین کفش باید انعطاف پذیر باشد تا هنگام قدم برداشتن شخص را اذیت نکند. به دلیل اینکه کفش کار برای محیط های متفاوت که از نظر درجه خطرات مورد تهدید مختلف است طراحی می شود باید تمام مسائل ایمنی در آن در نظر گرفته شود. محیط کاری که کف آن اصطکاک نداشته باشد اگر با کفش ایمنی وارد این محیط شوید لیز می خورید. کف زیرین کفش کار مناسب این محیط ها باید به گونه ای طراحی شود که مانع از لغزش افراد شود.

کف کفش کار بسیار اهمیت دارد. کفش ایمنی باید عایق برق باشد در نتیجه از جنس چرم ساخته می شود. افرادی که در محیط کاری با برق سروکار دارند اولا که باید کفش ایمنی به پا داشته باشند و کفش کار آن ها میخ یا قسمت فلزی که بتواند رسانای برق شود را نباید داشته باشد.

محیط کاری را در نظر بگیرید که در آنجا مملو از مواد شیمیایی، اسید و رنگ است. کفش کاری که افراد در آنجا به پا می کنند باید به گونه ای طراحی شود که مانع از رسیدن این مواد به داخل کفش شود. جنس این کفش ها از PVC است که عایق مواد شیمیایی باشند.

کفش کار باید در مقابل آتش و حرارت مقاوم باشد و حرارت را به داخل کفش عبور ندهد و خود کفش با حرارت دیدن از بین نرود.

نکته مهم درباره کفش کار اصل

یکی از نکات مهم در خرید کفش ایمنی که باید به آن دقت کنید سبکی آن است. کفش کار فارغ از اینکه برای چه محیطی طراحی شده و جنس ساخت آن چیست باید سبک باشد. کفش کار سنگین فرد را در طولانی مدت خسته می کند و می تواند به ستون فقرات او آسیب وارد کند. اگر فرد در کفش کار احساس راحتی نداشته باشد از پوشیدن کفش ایمنی دست می کشد و یا آن را با اجبار به پا می کند که در طولانی مدت می تواند تاثیرات منفی به همراه داشته باشد.

پا تعداد استخوان بیشتری دارد و قلب دوم آدم است. باید کفش کار استانداردی خریداری کنید که در وهله اول از پا و بعد از کل بدن و جانتان محافظت کنید.

هنگام خرید کفش ایمنی برای فروشنده شرایط محیط کاریتان را توضیح دهید تا کفش که خریداری می کنید بتوانند امنیت شما را در برابر همه خطرهای کار حفظ کند. به یاد داشته باشید که کفش کار از ملزومات ایمنی هر فرد است. سلامتی خود را اولویت کارتان قرار دهید.

مقایسه ( 0 مورد )

تماس بگیرید!