فیلتر براساس قیمت :
محصولات پر امتیاز

نمایش ۱ - ۶۰ کالا از ۸۴

 • پنل مادربرد آریاک – ARIAK چینی
  پنل مادربرد آریاک – ARIAK چینی ۳۵۳,۷۶۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • چراغ والور هلال قرمز مشکی
  چراغ والور هلال قرمز مشکی ۴۵۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری دژ ۴ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری دژ ۴ کیلویی ۲۳۲,۰۰۰ تومان

  3.2

  از 5 رای

 • شیر کپسول یونکس پودری
  شیر کپسول یونکس پودری ۱۱۷,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • سرپوش ضد حریق مدل  FH 04 سفید
  سرپوش ضد حریق مدل  FH 04 سفید ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • سرپوش ضد حریق مدل  FH 05 OK مشکی
  سرپوش ضد حریق مدل  FH 05 OK مشکی ۱,۵۶۸,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • بوقی کپسول یونکس CO2 مشکی
  بوقی کپسول یونکس CO2 مشکی ۱۶,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری چینی ۳ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری چینی ۳ کیلویی ۱۸۱,۵۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری ، ۶ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری ، ۶ کیلویی ۱,۳۴۶,۴۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • هیدرانت آریا ۱/۵ اینچ
  هیدرانت آریا ۱/۵ اینچ ۲۰۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • کوپلینگ افق ۱.۵ اینچ
  کوپلینگ افق ۱.۵ اینچ ۱۰۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری بایا ۱ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری بایا ۱ کیلویی ۳۱۴,۰۰۰ تومان

  3.4

  از 5 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری بایا ۲ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری بایا ۲ کیلویی ۳۶۸,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 4 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری بایا ۳ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری بایا ۳ کیلویی ۴۷۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 4 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری بایا ۴ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری بایا ۴ کیلویی ۵۱۲,۰۰۰ تومان

  3.7

  از 3 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری بایا ۶ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری بایا ۶ کیلویی ۶۳۴,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 4 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری بایا ۲۵ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری بایا ۲۵ کیلویی ۱,۹۷۳,۰۰۰ تومان

  3.5

  از 4 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری دژ ۱ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری دژ ۱ کیلویی ۱۳۶,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 2 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری دژ ۲ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری دژ ۲ کیلویی ۲۲۵,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 2 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری دژ ۳ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری دژ ۳ کیلویی ۲۴۸,۰۰۰ تومان

  5.0

  از 1 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری دژ ۶ کیلوگرم
  کپسول آتش نشانی پودری دژ ۶ کیلوگرم ۲۸۰,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری دژ ۱۲ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری دژ ۱۲ کیلویی ۴۴۸,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری دژ ۲۵ کیلویی
  کپسول آتش نشانی پودری دژ ۲۵ کیلویی ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 1 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۳۰ لیتری
  کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۳۰ لیتری ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

  3.5

  از 2 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۱۲ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۱۲ کیلویی ۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۶ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۶ کیلویی ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۴ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۴ کیلویی ۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۳ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۳ کیلویی ۱,۲۱۶,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ ۱۰ لیتری
  کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ ۱۰ لیتری ۷۲۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ ۵۰ لیتری
  کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ ۵۰ لیتری ۲,۱۷۵,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 دژ ۴ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 دژ ۴ کیلویی ۹۶۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 دژ ۶ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 دژ ۶ کیلویی ۱,۱۶۸,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 دژ ۱۲ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 دژ ۱۲ کیلویی ۲,۱۷۵,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • شیلنگ آتش نشانی چینی ۴ اینچ
  شیلنگ آتش نشانی چینی ۴ اینچ ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • شیر فلکه آریا ، ۲/۵ اینچ
  شیر فلکه آریا ، ۲/۵ اینچ ۱,۴۸۳,۵۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • شیر فلکه ۲ اینچ
  شیر فلکه ۲ اینچ ۷۲۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • هیدرانت افق ۲ اینچ
  هیدرانت افق ۲ اینچ ۱۲۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • هیدرانت آریا ۲ اینچ
  هیدرانت آریا ۲ اینچ ۲۶۴,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • لباس عملیاتی آتش نشانی مشکی
  لباس عملیاتی آتش نشانی مشکی ۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان

  3.8

  از 4 رای

 • شیر فلکه آریا ، ۱/۵ اینچ
  شیر فلکه آریا ، ۱/۵ اینچ ۶۴۵,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • نازل ۱ اینچ آلومینیومی
  نازل ۱ اینچ آلومینیومی ۲۸۰,۰۰۰ تومان

  4.0

  از 2 رای

 • نازل ۱ اینچ
  نازل ۱ اینچ ۳۰۸,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • شیر فلکه ۱/۵ اینچ
  شیر فلکه ۱/۵ اینچ ۵۴۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ ۶ لیتری
  کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ ۶ لیتری ۵۱۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 2 رای

 • کپسول آتش نشانی پودری بایا ۵۰ کیلوگرم
  کپسول آتش نشانی پودری بایا ۵۰ کیلوگرم ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 دژ ۳ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 دژ ۳ کیلویی ۶۷۲,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 3 رای

 • کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۲ کیلویی
  کپسول آتش نشانی CO2 بایا ۲ کیلویی ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

  3.0

  از 1 رای

 • شیلنگ آتش نشانی چینی ۱ اینچ
  شیلنگ آتش نشانی چینی ۱ اینچ ۵۷۶,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

مقایسه ( 0 مورد )

تماس بگیرید!