برچسب محصول - بایا

 • کپسول CO2 بایا ، ۱۲کیلوگرم , کپسول آتشنشانی ۱۰ لیتری بایا

  0 out of 5
  • کاربرد: برای استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسیته و برخی مواد سوختی دیگر
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • حجم : ۱۰ لیتری – ۱۲ کیلوگرم
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  304,500 تومان
 • کپسول CO2 بایا ، ۲ لیتری

  0 out of 5
  • کاربرد: برای استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسیته و برخی مواد سوختی دیگر
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • حجم : ۲ لیتری
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  110,000 تومان
 • کپسول CO2 بایا ، ۳ لیتری

  0 out of 5
  • کاربرد: برای استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسیته و برخی مواد سوختی دیگر
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • حجم :  ۳ لیتری
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  121,000 تومان
 • کپسول CO2 بایا ، ۳۰ لیتری

  0 out of 5
  • کاربرد: برای استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسیته و برخی مواد سوختی دیگر
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • حجم : ۳۰ لیتری
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  960,000 تومان
 • کپسول CO2 بایا ، ۶ لیتری

  0 out of 5
  • کاربرد: برای استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسیته و برخی مواد سوختی دیگر
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • حجم : ۶ لیتری
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  151,000 تومان
 • کپسول CO2 بایا ، ۴ لیتری

  0 out of 5
  • کاربرد: برای استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسیته و برخی مواد سوختی دیگر
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • حجم : ۴ لیتری
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  143,500 تومان
 • کپسول پودری ۳ کیلویی بایا ، کپسول آتش خاموش کن Baya

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۳ کیلو گرم
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  57,500 تومان
 • کپسول پودری بایا ، ۱ کیلوگرم

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۱ کیلوگرم
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  34,500 تومان
 • کپسول پودری بایا ، ۱۲ کیلو گرم , کپسول آتش نشانی Baya

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۱۲ کیلو گرم
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  95,000 تومان
 • کپسول پودری بایا ، ۲۵ کیلو گرم

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۲۵ کیلو گرم
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  294,000 تومان
 • کپسول پودری بایا ، ۴ کیلو گرم

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۴ کیلو گرم
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  60,500 تومان
 • کپسول پودری بایا ، ۶ کیلو گرم

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۶ کیلو گرم
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  69,000 تومان
 • کپسول پودری بایا ،۲ کیلو گرم

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۲ کیلو گرم
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  59,500 تومان
 • کپسول پودری بایا ،۵۰ کیلوگرم

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۵۰ کیلوگرم
  • برند : بایا
  • کشور سازنده : ایران
  372,500 تومان