برچسب محصول - دژ

 • کپسول ۳ کیلویی پودری دژ ، کپسول آتش نشانی

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فراورده های نفتی ، گاز و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۳ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  46,500 تومان
 • کپسول CO2 دژ ، ۱۲ کیلوگرم

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسته
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • وزن : ۱۲ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  280,000 تومان
 • کپسول CO2 دژ ، ۳ کیلوگرم

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسته
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • وزن : ۳ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  100,000 تومان
 • کپسول CO2 دژ ، ۴ کیلوگرم

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسته
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • وزن : ۴ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  129,500 تومان
 • کپسول CO2 دژ ، ۶ کیلوگرم, کپسول آتشنشانی

  0 out of 5
  • کاربرد: جهت استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسته
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • وزن : ۶ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  136,800 تومان
 • کپسول آب و گاز دژ ، ۱۰ لیتری

  0 out of 5
  • کاربرد: استفاده در حریق هایی که توسط آب و گاز خاموش می شوند مانند مواد خشک ، چوب ، پارچه و … .
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : آبی
  • حجم : ۱۰ لیتری
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  86,000 تومان
 • کپسول آب و گاز دژ ، ۵۰ لیتری

  0 out of 5
  • کاربرد: استفاده در حریق هایی که توسط آب و گاز خاموش می شوند مانند مواد خشک ، چوب ، پارچه و … .
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : آبی
  • حجم : ۵۰ لیتری
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  315,000 تومان
 • کپسول آب و گاز دژ ، ۶ لیتری

  0 out of 5
  • کاربرد: استفاده در حریق هایی که توسط آب و گاز خاموش می شوند مانند مواد خشک ، چوب ، پارچه و … .
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : آبی
  • حجم : ۶ لیتری
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  60,500 تومان
 • کپسول آتش نشانی پودری دژ ، ۱۲ کیلویی Dezh

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فراورده های نفتی ، گاز و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۱۲ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  93,500 تومان
 • کپسول پودری دژ ، ۱ کیلوگرم

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی ، گاز و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان :۱ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  27,600 تومان
 • کپسول پودری دژ ، ۲ کیلوگرم

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی ، گاز و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۲ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  37,500 تومان
 • کپسول پودری دژ ، ۲۵ کیلوگرم

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی ، گاز و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۲۵ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  203,000 تومان
 • کپسول پودری دژ ، ۴ کیلوگرم

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی ، گاز و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۴ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  54,700 تومان
 • کپسول پودری دژ ، ۶ کیلوگرم

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۶ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  60,000 تومان
 • کپسول پودری دژ، ۵۰ کیلوگرم , کپسول آتشنشانی Dezh

  0 out of 5
  • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی ، گاز و مایعات قابل اشتعال
  • جنس : ورق فولاد
  • رنگ : قرمز
  • اوزان : ۵۰ کیلوگرم
  • برند : دژ
  • کشور سازنده : ایران
  280,000 تومان