برچسب- مواجهه با خطرات

اهمیت گزارش خطرات و جراحات

نکات ایمنی: در صورت مشاهده هر گونه خطر و برداشتن هر گونه جراحتی، موارد را به سرعت گزارش دهید. این را به خاطر داشته باشید که با گزارش دادن خطرات و جراعات، شما هیچ گاه سرزنش نخواهید شد. همیشه مواظب خطرات احتمالی باشید. حفظ ایمنی شما وظیفه ی خودتان می باشد. اهمیت گزارش جراحات   در صورتی که شما یا همکارانتان در سر کار صدمه دیدید، مهم است که مورد را سریعاً به اطلاع کار فرمای خود برسانید، حتی اگر صدمه ی وارد شده جزئی و کوچک باشد.   بعضی اوقات اتفاقاتی رخ می دهد که عملاً در آن فرد  جراحت یا آسیبی نمی بیند اما گزارش این اتفاقات نیز اهمیت دارد. برای مثال، فرض می کنیم که بدن شما توسط وسیله ای خراشیده می شود که لبه بسیار تیز، برنده و بدون پوششی دارد. شاید اتفاق جدی نیافتد، اما گزارش این اتفاق مهم می باشد.   در این  جا به اهمیت اینکه چرا گزارش اتفاقات مهم می باشد، می پردازیم:   با گزارش به موقع و سریع اتفاقات و سوانح کاری، می توان به فرد مصدوم و جراحت دیده بهتر و سریعتر کمک رسانی کرد و همچنین این کار باعث می شود که جلوی اتفاقات بعدی پیش از وقوع آنها گرفته شود. پس در نتیجه [...]