برچسب - مواجهه با خطرات

اهمیت گزارش خطرات و جراحات

نکات ایمنی:در صورت مشاهده هر گونه خطر و برداشتن هر گونه جراحتی، موارد را به سرعت گزارش دهید. این را به خاطر داشته باشید که با گزارش دادن خطرات و جراعات، شما هیچ گاه سرزنش [...]