شرایط ارسال کالا

هزینه ی ارسال اعلام شده برای سفارش در محدوده ی وزنی ۱ الی ۵ کیلوگرم می باشد.

برای سفارش های بالای ۵ کیلوگرم و یا سفارش با تعداد زیاد لطفا گزینه ی « هماهنگی هزینه ی ارسال » را انتخاب نمایید.

 

زمان ارسال برای هر روش به صورت زیر می باشد:

 

۱- پست سفارشی : ۷۲ ساعت الی ۵ روز کاری

۲- پست پیشتاز : ۲۴ ساعت الی ۷۲ ساعت کاری

۳- تیپاکس : ۲۴ ساعت کاری برای مسیرهای نزدیک و ۷۲ ساعت کاری برای مسیرهای دور

۴- باربری، اتوبوس های بین شهری و سایر روش ها : ۲۴ ساعت به غیر از شرایط خاص آب و هوایی و شرایط غیرمنتظره

 

لازم به یادآوری ست در صورت مغایرت در هزینه ها به صورت تلفنی هماهنگی های لازم انجام خواهد شد و ما به التفاوت اخذ می گردد.

پست سفارشی

درون شهری : ۲ روزه

مراکز استان به شهرهای تابعه : ۳ روزه

شهرهای یک استان به شهرهای همان استان : ۳ روزه

قبول در استان و توزیع در نفاط روستایی همان استان : ۴ روزه

مراکز استان به مراکز استان همجوار : ۳ روزه

مراکز استان به شهرهای استان های همجوار : ۴ روزه

شهرهای یک استان به شهرهای استان های همجوار : ۵ روزه

مراکز استان ها به مراکز استان های غیرهمجوار : ۴ روزه

مراکز استان ها به شهرهای استان های غیرهمجوار : ۵ روزه

شهرهای یک استان به شهرهای استان های غیرهمجوار : ۶ روزه

قبول در یک استان و توزیع در نقاط روستایی استان های دیگر: ۷ روزه

پست پیشتاز

درون شهری : ۱ روزه

مراکز استان به شهرهای تابعه : ۱ روزه

شهرهای یک استان به شهرهای همان استان : ۲ روزه

قبول در استان و توزیع در نفاط روستایی همان استان : ۳ روزه

مراکز استان به مراکز استان همجوار : ۱ روزه

مراکز استان به شهرهای استان های همجوار : ۲ روزه

شهرهای یک استان به شهرهای استان های همجوار : ۳ روزه

مراکز استان ها به مراکز استان های غیرهمجوار : ۲ روزه

مراکز استان ها به شهرهای استان های غیرهمجوار : ۳ روزه

شهرهای یک استان به شهرهای استان های غیرهمجوار : ۴ روزه

قبول در یک استان و توزیع در نقاط روستایی استان های دیگر: ۵ روزه

تیپاکس

سایر روش های ارسال