حفظ و نگهداری از لباس کار

نکات کلیدی:

 • در هنگام  کار با مواد و سموم شیمیایی از لباس کار استفاده کنید.
 • لباس های الوده به مواد شیمیایی را جدا از سایر لباس های خود و دیگر اعضای فامیل شستشو دهید.
 • پیش از پوشیدن و استفاده از لباسکار خود، آن را به خوبی بررسی کنید و مطمئن شوید که صدمه ندیده باشد.

دلیل استفاده از لباس کار

 • پوشیدن لباس کار به شما کمک می کند که خود را در برابر مواد و سموم بسیار مضر ایمن کنید. از این رو، حفظ و نگهداری از لباس کار حائز اهمیت می باشد.
 • پیش از کار کردن با مواد شیمیایی مندرجات پرچسب ظرف حاوی ماده را به خوبی مطالعه کنید. طبق قانون موظف هستید که حد الامکان از لباس های ذکر شده روی ظروف در زمان کار استفاده کنید.
 • لباس کارو تجهیزات مناسب می تواند شامل موارد زیر باشد:
 1. لباس کار
 2. دستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی
 3. پیش بند مقاوم در برابر مواد شیمیایی
 4. کفش مقاوم در برابر مواد شیمیایی
 • طبق انچه روی برچسب مواد شیمیایی نوشته شده، شاید نیاز باشد که از پیراهن استین بلند و شلوار بلند استفاده کنید.

لباس کار

نحوه ی بررسی لباس کار

 • پیش از اماده سازی و هر بار استفاده از لباس کار خود را با دقت بررسی کنید.
 • در زمان بررسی، سعی کنید که به دنبال پیدا کردن هر گونه شکاف، چاک، پاره گی و همچنین تغییر رنگ و یا هر گونه نقص و خسارت دیگری باشید.
 • در صورت مشاهده ی مشکل و نقصی در لباس کار ، از پوشیدن آن به کلی صرف نظر کنید. کار را متوقف کرده و مورد برای رسیدگی به اطلاع سرپرست کار برسانید.
 • پیش از استفاده از لباس کار جدید، بدن خود به طور کامل شستشو دهید.
 • مطمئن شوید که لباس کار جدیدی که استفاده می کنید، عاری از هر گونه آلوده گی سمی و شیمیایی می باشد.
 • پس از اتمام کار، لباستان را به خوبی شستشو دهید و آن را در جای مناسب نگهداری کنید.

لباس کار

نحوه ی شستشو و تمیز کردن لباس کار

پوشیدن لباس کار گاهی اوقات نمی تواند مانع از الوده شدن لباس های دیگر شما جلو گیری کند و این لباس ها امکان دارد که تا حدودی الوده به سم و ماده ی شیمیایی شوند. این جاست که پاک سازی موثر لباس های الوده مهم می شود. در زمان شستشو و تمیز کردن لباس های آغشته و آلوده به مواد شیمیایی به نکات زیر توجه کنید:

 • در پایان هر روز کاری، لباس های الوده ی خود را در یک محفظه ی جداگانه قرار دهید. پس از پایان روز کاری، هیچ گاه با لباس کار خود در حالی که آن را به تن دارید، خانه نروید.
 • لباس های الوده را دور از اعضای دیگر خانواده و حیوانات نگهداری کنید.
 • لباس های کار را جدا از لباس های دیگر اعضای فامیل شستشو دهید.
 • در زمان جابجا کردن لباس ها و تجهیزات حفاظت فردی، از دستکش استفاده کنید.
 • وقت شستشو، فقط تعداد کمی از لباس را با یکدیگر شستشو دهید.
 • میزان آب ماشین لباس شویی را به بالاترین حد خودش قرار دهید و از آب زیادی استفاده کنید.
 • از پودر لباسشویی و آب گرم برای شستشو استفاده کنید.
 • پس از اتمام فرایند شسشتو در ماشین لباسشویی، لباس ها را به خوبی آبکش کنید.
 • اگر فکر می کنید که لباس های شما به شدت آلوده شده اند، پس بنابر این لباس های خود را برای دو مرتبه شستشو دهید و اگر اینکه میزان آلوده گی بی اندازه شدید بود، به سرپرست خود اطلاع دهید.
 • در صورت امکان، لباس های خود را بیرون و روی بند لباس اویزان کنید و از خشک کردن آنها توسط دستگاه خشکن و یا ماشین لباس شویی خودداری کنید. امکان دارد که این مواد در داخل بدنه ی این دستگاه ها رسوب کنند.
 • پس از شستشو ی لباس ها، ماشین لباسشویی را به خوبی تمیز کنید و شستشو دهید. برای این منظور از آب گرم و  پودر لباس شویی استفاده کنید.

پیشنهاد می کنیم مقاله رعایت نکات ضروری در هنگام سوختگی را حتما مطالعه کنید.

باید ها:

 • پوشیدن و استفاده از لباس کار مناسب و تجهیزات حفاظت فردی در هر روز کاری
 • جدا سازی و نگهداری و ششتشوی جداگانه ی لباس های آلوده به سموم و مواد شیمیایی از سایر لباس ها
 • توقف هر چه سریع کار در صورت مشاهدی هر گونه پاره گی، چاک و نقص دیگری روی لباس کار و اطلاع دادن مورد به سرپرست کار

نباید ها:

 • شستشو لباس هایی که به شدت بسیار بالا به مواد سمی و شیمیایی آلوده شده اند.
 • تماس مستقیم با دست به سطح لباس آلوده
 • نگهداری لباس های تمیز به همرا لباس های آلوده و آغشته به مواد سمی و شیمیایی و یا در یک محل آلوده و کثیف

لباس کار

۴/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.