هشتمین نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی محیط کار، آتـــش نـشانی

مفتخریم شما را به بازدید از غرفه تجهیزات ایمنی یونکس در هشتمین نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی محیط کار، آتـــش نـشانی، مدیـــریــت بــــحران و امداد و نجــــات دعوت نماییم. آدر س محل…

حداقل و حداکثر ارتفاع استاندارد استفاده از کمربند ایمنی

خطر همیشه در کمین کسانی است، که در ارتفاع کار می‌ کنند. سقوط از ارتفاع کم، آسیب‌ های جزیی و یا شکستگی قسمت‌‌ هایی از بدن را درپی دارد، اما در صورت سقوط از ارتفاع زیاد، خطر مرگ فرد را تهدید…

تجهیزات ایمنی کارگاه ( چک لیست لوازم ایمنی مناسب کارگاه)

تمام کارکنان کارگاه باید از چک لیست تجهیزات ایمنی کارگاه که نقش حیاتی در حفظ ایمنی دارند و همچنین دستورالعمل ایمنی در کارگاه اطلاعات و دانش کافی داشته باشند. تجهیزات ایمنی کارگاه نقش مهمی را…