مقررات طبقه بندی و برچسب گذاری اخطاری

- Advertisement -

کارکنان باید از برچسب‌های خطر و نشان‌های مورد نیاز برای حمل مواد خطرناک آگاه باشند.

اگر کارکنان با چنین کالاهایی سر و کار داشته باشند و برای اطمینان از حمل ایمن کالا به اطلاعات بسته‌بندی و وسایل نقلیه اتکا کنند، باید در مورد معنای علائم مربوطه آموزش ببینند.

اصلاحاتی در مقررات طبقه بندی، برچسب گذاری و بسته بندی مواد شیمیایی سال ۲۰۱۵ انجام شد و از تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۱۵ این اصلاحات به اجرا گذاشته شد.

این تغییرات با اصلاح مقررات مواد شیمیایی سال ۲۰۰۹ (اطلاعات خطر و بسته بندی برای عرضه) در بریتانیای کبیر اجرا شد.

به دنبال آن، تغییرات نشان داده شده در جدول ۱ لازم الاجرا شدند:

جدول ۱- تغییرات در الزامات علائم هشداردهنده برای مواد شیمیایی خطرناک

علامت تغییر تاثیر
خطرمواد مضر یاحساسیت زا جایگزین شده با مضر

CLP

خطر طولانی مدت برای سلامت

 

حذف کاربرد علامت هشداردهنده زرد و سیاه ” مواد مضر یا حساسیت زا”. در هر جایی که این علامت استفاده می شود، لازم است با یکی از تصویرنگاشت های مناسب “مضر” یا “خطر طولانی مدت برای سلامت” CLP جایگزین شود.

به استثناء علامت “خطر عمومی” (به بخش زیر مراجعه کنید)، کاربرد شش علامت هشداردهنده ی زر و سیاه دیگر برای مواد شیمیایی خطرناک بدون تغییر باقی مانده است.

علامت تعجب

خطر عمومی

محدودیت در کاربرد علامت “خطر عمومی” برای هشدار دادن در مورد مواد شیمیایی خطرناک. در آینده، این علامت تنها می تواند برای انبارهایی که حاوی تعدادی از مواد شیمیایی مختلف هستند، به کار رود. در هر جایی که این علامت برای هشدار دادن در مورد مواد شیمیایی خطرناک در یک انبار یا محل کار استفاده شده است، لازم است با یکی از علائم هشداردهنده زرد و سیاه مشخص شده در برنامه ۱، بخش ۲ SSSR یا  تصویرنگاشت مناسب  CLPجایگزین شود- برای جزئیات بیشتر به بخش زیر مراجعه کنید.

 

از تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۱۵، استفاده از یک علامت هشداردهنده زرد و سیاه با ویژگی های اصلی توصیف شده مجاز نیست.

در نتیجه، به عنوان مثال در صورت نیاز به دادن هشدار در مورد گاز تحت فشار، یک علامت یا برچسب با استفاده از تصویر نگاشت لوزی شکل CLP باید استفاده شود، زیرا هیچ علامت هشداردهنده‌ی زرد و سیاه مناسبی در برنامه وجود ندارد. (حتی با وجود آن که نسخه قابل قبولی در مکان‌های دیگر در حال استفاده باشد).

با این حال، اگر ماده قابل اشتعال باشد، می‌توان به جای استفاده از تصویرنگاشت لوزی شکل CLP، همچنان از علامت هشداردهنده‌ی زرد و سیاه مناسب استفاده کرد، زیرا علامت هشداردهنده‌ی زرد و سیاه در برنامه وجود دارد.

محفظه های دریافتی

محصولاتی که در محفظه‌ها عرضه می‌شوند، باید توسط عرضه کننده با تصویرنگاشت صحیح CLP برچسب گذاری شوند. با این حال، سازمان‌ها ممکن است همچنان دارای مواد شیمیایی و سایر موادی باشند که در محفظه ها ارائه و قبل از ژوئن ۲۰۱۷ عرضه شده‌اند و این محصولات ممکن است دارای نمادهای مقررات تعلیق شده مواد شیمیایی (اطلاعات خطر و بسته بندی برای عرضه) (مربع های نارنجی حاوی نمادهای سیاه) باشند.

لوله ها

لوله‌ها باید با تصویرنگاشت CLP مناسب علامت گذاری شوند، مگر آن که یک علامت هشداردهنده سیاه و زرد مناسب وجود داشته باشد.

نگهداری و استفاده از مواد خطرناک

زمانی که مواد و ترکیبات خطرناک در اندازه‌هایی که می‌تواند خطرناک باشد، در اتاق‌ها، محفظه‌ها، کمدها یا جاهای دیگر نگهداری می‌شوند، علائم ایمنی برای هشدار دادن به کارکنان در مورد این خطرات مورد نیاز هستند.

علائم هشداردهنده برای مکان هایی که در آن ها ۲۵ تن یا بیشتر، از مواد خطرناک نگهداری می‌شوند، (طبق مقررات اصلاح شده مواد خطرناک (اطلاع رسانی و علامت زنی مکان ها) سال ۱۹۹۰ ) الزامی هستند.

علائم یا برچسب‌های هشداردهنده باید نزدیک محل نگهداری نصب شوند یا روی درب اتاق نگهداری چسبانده شوند. اگر تنها یک گروه از مواد در محوطه نگداری می‌شوند، علامت باید نشان دهنده خطر باشد (به عنوان مثال، قابل اشتعال).

با این حال، زمانی که تعدادی از مواد مختلف در یک محل نگهداری می‌شوند، به عنوان مثال مواد قابل اشتعال، سمی یا خورنده، یک علامت هشداردهنده کلی (علامت تعجب) باید استفاده شود.

علامت تعجب

اکثر علائم شامل علائم هشداردهنده هستند، یعنی باید زرد رنگ باشند. با این حال، برخی از آن ها ممکن است به شرح زیر باشند:

 • نشان دهنده ممنوعیت، یعنی قرمز رنگ، مانند ممنوعیت سیگار کشیدن
 • اجباری، یعنی آبی رنگ، مانند الزام استفاده از لوازم حفاظتی توسط کارکنان
 • امن، یعنی سبز رنگ، مثلا نشان دهنده مسیر فرار
 • تصویرنگاشت‌هایی که نوار دور آن‌ها قرمز رنگ است.

پیشنهاد می کنیم مقاله مدل های مختلف نوار خطر و کاربرد هرکدام از آنها را مطالعه کنید.

مواد خطرناک در لوله‌ها و محفظه‌ها

زمانی که مخازن و لوله‌ها حاوی مواد خطرناک هستند، عموما نصب علائم یا برچسب‌ها بر روی آن‌ها ضروری است. در برخی موارد، مانند موارد زیر، این کار مناسب نیست:

 • یک لوله بسیار کوتاه به محفظه‌ای که روی آن علامت وجود دارد، وصل شده است.
 • محتویات یک محفظه به طور دائمی تغییر می‌کنند (که در این صورت باید اقدامات دیگری برای اطلاع رسانی به کارکنان در مورد خطر انجام شود)

دستورالعمل BS 1710: 2004 برای مشخص کردن خطوط لوله و خدمات، یک سیستم شناسایی از طریق رنگ را پیشنهاد می‌کند، که نمونه‌هایی از آن به شرح زیر هستند:

 • بنفش برای اسیدها و قلیاها
 • قهوه‌ای تیره برای روغن‌های معدنی
 • قهوه‌ای روشن برای گازها
 • سبز برای آب
 • قرمز برای آب در ارتباط با آتش نشانی
 • آبی برای هوا

جهت جریان ماده باید با یک فلش که روی رنگ قرار داده می‌شود، نشان داده شود. فلش باید بسته به رنگ لوله سیاه یا سفید باشد.

برای نشان دادن خطرات محتویات لوله، تصویرنگاشت CLP باید بر روی کد رنگ خاص لوله بر روی لوله نصب شود. محفظه های مورد استفاده برای نگهداری مواد و ترکیبات خطرناک باید با استفاده از علائم مناسب برچسب گذاری شوند. این علائم باید همچنین شامل متنی حاوی اسم و یا ماهیت خطر ماده خطرناک باشد.

علائم و برچسب‌ها باید با‌دوام باشند و در جایی نصب شوند که به طور واضح قابل مشاهده باشند. برچسب‌ها می توانند روی خود سطح چاپ و یا در محل مورد نظر چسبانده شوند.

قرار دادن تعداد زیادی از علائم نزدیک به یکدیگر، ممکن است باعث سردرگمی شود. بنابراین علائم و برچسب‌ها باید در محلی قرار بگیرند که ممکن است کارکنان در محل خطر قرار بگیرند؛ به عنوان مثال نقاط پر کردن با شیرهای تخلیه.

 محل قرار دادن علائم می‌تواند در مرحله ارزیابی ریسک و یا پس از مشاوره با کارکنان تعیین شود، هیچ دستور واحدی برای چنین تصمیماتی وجود ندارد.

علائم فضاهای قابل انفجار

بر اساس مقررات مواد خطرناک و فضاهای قابل انفجار (DSEAR)، یک الزام خاص برای نصب علامت هشداردهنده در ورودی مکان‌هایی که در آن‌ها فضاهای قابل انفجار وجود دارد یا ممکن است به وجود بیاید، وجود دارد. مقررات بیان می‌کنند که این علامت باید مثلثی شکل باشد و حداقل ۵۰٪ از پس زمینه مثلث باید زرد رنگ باشد. مقررات درج اضافی کلمات “خطر فضای قابل انفجار” که در زیر ارائه شده است، اجباری نیست.

خطر انفجار

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.