مرور رده

حفاظت فردی

مقالات و محصولات حفاظت فردی

معرفی و آشنایی با استانداردهای لباس کار

سلامت فردی مهم‌ترین ویژگی، کارکنان یک مجموعه است. برای حفظ سلامت افراد در محیط‌های کاری توصیه میشود که کارکنان از لوازم ایمنی مناسب استفاده نمایند. یکی از مهم‌ترین ابزار ایمنی که استفاده از…

استاندارد و ویژگی های لباس کار مناسب جوشکاری

لباس کار یا همان لباسهای ایمنی نوعی پوشش برای محافظت از بدن افراد هستند. شرکتهای فراوانی لباسهای جوشکاری را در طرح و رنگهایی شخصیسازی شده خریداری میکنند. این کار نه تنها سبب ایجاد تفاوت در…

تجهیزات ایمنی کارگاه ( چک لیست لوازم ایمنی مناسب کارگاه)

تمام کارکنان کارگاه باید از چک لیست تجهیزات ایمنی کارگاه که نقش حیاتی در حفظ ایمنی دارند و همچنین دستورالعمل ایمنی در کارگاه اطلاعات و دانش کافی داشته باشند. تجهیزات ایمنی کارگاه نقش مهمی را…

ماسک طلقی صورت چیست؟

اگر بخواهیم جواب کوتاهی برای سؤال ماسک طلقی صورت چیست؟ پیدا کنیم، باید بگوییم ماسک طلقی یا همان شیلد صورت، نوعی محافظ است که از نفود انواع میکروب و باکتری بر صورت جلوگیری می­کند. با این حال…