مرور رده

آموزشی

مقاله های اموزشی

راهنمای انتخاب و خرید کفش‌های مناسب کار زنانه

افراد باید در محیطهای کار از ابزارهای ایمنی مخصوص استفاده کنند. برخی از این ابزار شامل کفش ایمنی، لباس کار، کلاه و عینک میشود. همانطور که از نام این ابزارها پیدا است هر کدام برای محافظت قسمت…

معرفی و آشنایی با استانداردهای لباس کار

سلامت فردی مهم‌ترین ویژگی، کارکنان یک مجموعه است. برای حفظ سلامت افراد در محیط‌های کاری توصیه میشود که کارکنان از لوازم ایمنی مناسب استفاده نمایند. یکی از مهم‌ترین ابزار ایمنی که استفاده از…

استاندارد و ویژگی های لباس کار مناسب جوشکاری

لباس کار یا همان لباسهای ایمنی نوعی پوشش برای محافظت از بدن افراد هستند. شرکتهای فراوانی لباسهای جوشکاری را در طرح و رنگهایی شخصیسازی شده خریداری میکنند. این کار نه تنها سبب ایجاد تفاوت در…

حداقل و حداکثر ارتفاع استاندارد استفاده از کمربند ایمنی

خطر همیشه در کمین کسانی است، که در ارتفاع کار می‌ کنند. سقوط از ارتفاع کم، آسیب‌ های جزیی و یا شکستگی قسمت‌‌ هایی از بدن را درپی دارد، اما در صورت سقوط از ارتفاع زیاد، خطر مرگ فرد را تهدید…